aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e zondag na Epifanie, 18 februari 2007
Genesis 45,3-11
Jozef redt zijn familie
Inleiding
Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend en zegt dat het Gods leiding is geweest dat hij onderkoning in Egypte is geworden. Hij dringt erop aan dat zij met hun vader en al hun nakomelingen naar Egypte komen om zo gered te worden van de hongerdood.
Vertaling
3Jozef zei tot zijn broers:
Ik ben Jozef.
Leeft mijn vader nog?
Maar zijn broers waren niet in staat hem te antwoorden,
want zij stonden ontzet voor zijn aangezicht.
4Jozef zei tot zijn broers:
Kom toch dichterbij me.
Zij kwamen dichterbij.
Hij zei:
Ik ben Jozef, jullie broer
die jullie verkocht hebben naar Egypte.
5Maar nu, wees niet terneergeslagen,
en laat het niet branden in je ogen
omdat je mij hierheen verkocht hebt.
Want om in leven te houden
heeft God mij voor jullie uitgezonden.
6Want deze twee jaren al is er honger midden in het land
en nog vijf jaren zal er geen ploegen en oogsten zijn.
7Maar God heeft mij voor jullie uit gezonden
om jullie in het land te laten resteren,
om jullie in leven te houden tot een groots ontkomen.
8Nu dan, niet júllie hebben mij hierheen gezonden,
maar God.
Hij stelde mij aan als vader voor Farao
en als heer over heel zijn huis,
als heerser over het hele land Egypte.
9Haast je, ga naar mijn vader en zeg tot hem:
Zo zegt uw zoon Jozef:
God heeft mij aangesteld als heer over heel Egypte.
Daal [dan] af naar mij, blijf niet stilstaan,
10vestig je in het land Gosen zodat je dichtbij mij bent,
jij, je kinderen en je kleinkinderen,
je kleinvee, je rundvee en al het jouwe.
11Ik zal je daar onderhouden – want nog vijf jaar is er honger –
opdat je niet verkommert,
jij en je huis en al het jouwe.

15Hij kuste al zijn broers en huilde bij hen.
Daarna spraken zijn broers met hem.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 7e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 5 Feb 2007 23:40:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 45,1-15 [OT-alt] , Gen. 45,3-15 [OT]

7e zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 45,3-11 [OT]
Luc. 6,26-38 [Evangelie]
Luc. 7,16-16 [Evangelie]
Est. 8,1-17 [OT-alt]
Est. 7,1-10 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 56; Colofon