aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Pasen, 14 april 2013
1 Korintiërs 15,12-19
Inleiding
Opgewekt met Christus?
Vertaling
12Maar als van Christus verkondigd wordt
dat hij uit de doden is opgewekt,
hoe kunnen  sommigen onder u dan zeggen
dat er geen opstanding der doden is?
13En als er geen opstanding der doden is,
dan is ook Christus niet opgewekt;
14en als Christus niet is opgewekt,
dan is onze verkondiging leeg1
en leeg is ook uw geloof2 .
15Dan blijken wij valse getuigen van God te zijn
want dan hebben wij tégen God getuigd,
dat hij Christus heeft opgewekt
die hij niet heeft opgewekt
als de doden niet opgewekt worden.
16Want als de doden niet opgewekt worden
dan is ook Christus niet opgewekt;
17en als Christus niet is opgewekt
dan is uw geloof krachteloos,
dan bent u nog 'in uw zonden',
18dan gaan ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.
19Als we alleen in dit leven
onze hoop op Christus gesteld hebben,
zijn wij de erbarmelijkste van alle mensen.

Noten
1letterlijk: leeg, nietig. In de zin van: zonder betekenis
2d.w.z. uw geloofsvertrouwen, datgene, waarop u uw hoop hebt gesteld
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties:
jaap goorhuis: Ik vind dit een mooie vertaling.
Misschien twee kleine puntjes: in vers 18 zou ik de volgorde anders doen: 'die in Christus ontslapen zijn ...'
In vers 19 zou ik 'Als' vervangen door 'Indien'. [2013-03-24 19:34:51]

Andere vertalingen: 1Kor. 15,12-20 [Epistel] , 1Kor. 15,12-20 [Epistel]

3e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 32,36-41 [OT]
1Kor. 15,12-19 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2129; Colofon