aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 17 maart 2013
1 Petrus 2,1-3
Vertaling
1 Petrus 1

22U bent door de gehoorzaamheid aan de waarheid
van harte gereinigd tot oprechte onderlinge liefde;
hebt elkaar dan hartelijk en bestendig lief.
23Want u bent opnieuw geboren
niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad
door het blijvende woord van de levende God.
24Immers: alle vlees is als gras
en al haar glans als een bloem in het gras.
Het gras is verdord en de bloem is afgevallen.
25Maar het woord van de Heer blijft tot de eeuw.
Dat is het woord dat u als evangelie is verkondigd.

1 Petrus 2

1Doe dan weg alle kwaadheid,
alle bedrog en schijnheiligheid en afgunst
2en alle kwaadsprekerij
en verlang als pasgeboren kinderen
3naar de onbedrieglijke melk van het woord
opdat je daarin opgroeit tot bevrijding
nu je geproefd hebt dat de Heer goed is.
4Kom tot de levende steen,
door mensen wel veracht, maar door God uitgekozen en in ere
5en laat u zelf, als levende stenen, opbouwen als een huis van de geest,
tot een heilig priesterschap
om geestelijke offers te brengen,
welgevallig aan God door Jezus Christus.
6Immers, er staat in de Schrift:
zie ik leg een steen in Sion, een hoeksteen,
uitgekozen en kostbaar.
Wie daarop vertrouwt wordt niet beschaamd.
7Voor u die (op hem) vertrouwt is dit de beloning,
voor hen echter die geen vertrouwen hebben geldt:
de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd is tot hoeksteen geworden,
8tot steen des aanstoots en tot blok van ergernis.
9Zij stoten zich eraan omdat zij het woord weerstreven.
Daartoe zijn zij ook gesteld.
Maar u bent een uitgekozen geslacht,
een koninklijk priesterdom,
een gewijde natie,
een volk (Gode) ten eigendom,
om de grote daden te verkondigen van hem
die u uit het duister geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
10U, ooit niet (zijn) volk, maar nu volk van God;
ooit van genade verstoken, nu begenadigd.  
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Mar 2013 12:04:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel]

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 58,7-10 [OT]
2sam. 15,1-12 [OT-alt]
1Petr. 2,1-3 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 138; Colofon