aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 13 februari 2013
Lucas 11,1-13
Inleiding
Naast de Lukaanse versie van het Onze Vader, de eveneens Lukaanse gelijkenis over het bidden
Vertaling
1Het geschiedde terwijl hij ergens1 in gebed was.
Toen hij ophield,
zei een van zijn leerlingen tegen hem:
Heer, leer ons bidden2 ,
zoals ook Johannes zijn leerlingen heeft geleerd3 .
2Hij zei hen:
Wanneer jullie bidden, dan zeg je:
Vader4 ,
laat jouw naam geheiligd zijn;
jouw koninkrijk5 komt6 ;
3het brood voor de dag7 , geef8 het ons dag voor dag9
4Vergeef10 ons onze zonden11 ,
want ook wijzelf vergeven12 ieder die ons schuldig13 is.
En breng ons niet in beproeving14
5Ook zei hij tegen hen:15
Wie van jullie die een vriend zal hebben16 ,
zal midden in de nacht naar hem toegaan17
en zegt hem:
Vriend, leen mij drie broden.
6Want zojuist is mijn vriend bij mij gekomen van de reis
en ik heb niets wat ik hem voor kan zetten
7Die binnen is, antwoordt hem
en zegt:
Val me niet lastig!
Reeds is de deur gesloten en mijn kinderen ik zijn naar bed.
Ik kan niet opstaan om het jou te geven
8Ik zeg jullie:
zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven omdat hij zijn vriend is
— vanwege zijn onbeschaamdheid18 zal hij opstaan
en hem geven wat hij nodig heeft.
9Zo zeg ik jullie:19
vraagt20   en jullie zal gegeven worden;
zoekt en jullie zullen vinden;
klopt en jullie zal worden opengedaan.21
10Want ieder die vraagt, ontvangt
en wie zoekt, vindt
en wie klopt hem zal worden opengedaan22 .
11Welke vader onder jullie aan wie de zoon een vis zal vragen23 ,
zal hem in plaats van vis een slang geven?
12Of wanneer hij een ei zal vragen,
zal hij hem een schorpioen geven?
13Indien dan jullie die slecht zijn,24
aan hen die hem vragen?
Noten
1en topoi tini: de een of andere plaats
2proseuchomai, zie aant. bij vers 9
3niet bekend
4cf Mk14:36: Abba; God als vader in Joh.ev. passim; cf. Jes63:16 en 64:8 in boetegebed
5cf. Ps5:3, 10:16, 24:7vv, 29:10; Jes52:7
6eltheto is imperatief
7epiousios: noodzakelijk voor het bestaan; voor de betrokken dag; voor de volgende dag; toekomstig. Zie Zuurmond In hemelsnaam: 1): ep-iousois=dagelijks, bestendig,komende, van morgen; 2): epi-ousios: Vulg:supersubstantialis, transcendent; 3): epiousios als consument: noodzakelijk, wat wij nodig hebben
8imp.praes. didou i.t.t. Mat imp.aor. dos
9to kat' hèmeran, i.t.t. Mat. Sèmeron, zodat het accent op de herhaling ligt
10afhièmi: wegsturen, loslaten, wegzenden > niet vergelden, laten rusten, vergeven
11amartia ipv Mat: schulden — schuld is een consequentie van de zonde. (Zuurmond)
12hier: afiomen ind.pr.act. en in Mat: afhèkamen ind.aor.act. Lapide (Geen nieuw gebod) wil hier 'vergeven hebben' lezen
13ofeilonti — in de lijn van Mat
14peirasmos, Vulg. temptatio; proef, loutering, verzoeking, i.d. zin van aanvechting. In LXX vertaling van Massa (Ex17:7 e.a.) een benarde situatie cf.Mat26:41 'dat je niet in peirasmos komt'
15Sondergut van Lukas
16hexei ind.fut.act.
17poreusetai ind.fut.med.
18anaideia in LXX alleen in JSir, in NT alleen hier; aidoos: schaamte, eergevoel
19Zie Mat7:7-8
20aiteo: iets willen hebben, aandeel opeisen, vragen, > bidden, daarmee het uitgewerkte antwoord op de vraag in 11: om te leren proseuchomai: bidden, luid spreken [NB niet in Joh.geschriften]
21anoigèsetai ind.fut.pas.
22anoig[ès]etai ind.prs./fut.pas.
23aitèsei ind.fut.act
24Mat: ei oun humeis ponèroi ontes: slecht zijn, Luk: huparchontes veel sterker accent: uparcho: upo + archo beginnen, ontstaan, voortkomen, voorhanden / aanwezig zijn, (in) bezit (hebben) sterker vertalen door bv. 'jullie, die in principe slecht zijn'?
==goede gaven weten te geven aan jullie kinderen,
==hoeveel te meer zal de vader uit de hemel heilige geest geven {conclusio a minore ad maius — hebr. stijlfiguur cf. Nielsen in PNT
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leren bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Am. 5,6-15 [OT]
Luc. 11,1-13 []

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 67; Colofon