aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 10 maart 2013
1 Petrus 3,8-17
zegen beerven
Vertaling
I Petrus 3:8-17

8Tenslotte: wees allen eendrachtig,
meevoelend in liefde als broeders en zusters,
barmhartig en nederig gezind,
9geen kwaad met kwaad
of smaad met smaad vergeldend,
integendeel: zegenend,
want daartoe zijn jullie geroepen,
opdat jullie ook zegen zullen beërven.
10Want:
´wie genegen is het leven lief te hebben
en goede dagen wil zien,
weerhoude de tong van kwaad
en zijn lippen van leugenpraat.
11Die wendt zich af van het kwaad
en doet het goede,
om vrede te zoeken
en haar achterna te jagen.
12Want de ogen van de HEER zijn over de rechtvaardigen,
zijn oren tot hun gebed,
het aangezicht van de HEER is tegen kwaaddoeners.´

13En wie zal jullie kwaad doen,
als jullie ijveraars zijn geworden voor het goede ?
14Maar ook al zouden jullie toch moeten lijden
vanwege de gerechtigheid,
gelukkig ben je.
15Laten zij met hun eigen vrees
jullie niet bevreesd maken,
noch in verwarring brengen,
maar heilig Christus in jullie harten als Heer,
altijd bereid tot verantwoording
van de hoop die in je is
aan een ieder die jullie om rekenschap vraagt.
16Maar (doe dit) met nederigheid en vreze,
en houdt een goed geweten
zodat, wanneer zij kwaadspreken,
zij beschaamd worden,
die uw goede wandel in Christus te schande maken.
17Want het is beter,
indien de wil van God zo is,
te lijden terwijl je goed doet,
dan terwijl je kwaad doet.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 5 Mar 2013 10:13:40
Reacties:
jaap goorhuis: Ik vind het een mooie vertaling.
De tekst is niet altijd eenvoudig, hulde!
Een paar kanttekeningen:
Je houd de aanvoegende wijs in de verzen 10 en 11 lang vol, conform het Grieks.
Maar gebruikelijk Nederlands levert dat voor mijn gevoel niet op.
Nu ben ik er zelf zeker geen voorstander van om elke aanvoegende wijs te vertalen met 'laat... enz' zoals NBV doet.
Dat is ook lelijk. Maar je zou hier na vers 10 denk ik ook met een nieuwe hoofdzin kunnen beginnen en dan in de indicatief:

11 Die wend zich af van het kwaad
en doet het goede,
(die) zoekt de vrede en jaagt die na.

Zou dat kunnen?
Verder in vers 14: misschien dat de optativus (paschoito) nog iets meer benaderd wordt wanneer je vertaalt: Maar al zouden jullie toch moeten lijden...
En vers 15 misschien iets eenvoudiger: Laat je door hen geen angst aanjagen, noch in verwarring brengen, maar ...
Tenslotte in vers 15: je vertaalt de imperativus 'heiligt' correct, maar het 'wees' vind ik niet zo mooi. Kan je het werkwoord hier niet gewoon weglaten, evenals in het Grieks? Dan zou het worden:  ... maar heiligt Christus in jullie harten als Heer, altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in je (mooier dan jullie, want dan staat er twee keer 'jullie' vlak na elkaar) is aan een ieder die jullie rekenschap vraagt.
Overigens heb ik begrepen dat in de huidige spellingsregels de imperativus pluralis niet meer met een t geschreven behoeft te worden. Je zou die dus ook weg kunnen laten.

[2013-03-05 08:27:55]

Andere vertalingen: 1Petr. 3,1-13 [Epistel] , 1Petr. 3,14-22 [Epistel] , 1Petr. 3,8-18 [Epistel] , 1Petr. 3,13-22 [Epistel] , 1Petr. 3,1-13 [Epistel]

4e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kron. 36,14-23 [OT]
2sam. 14,1-24 [OT-alt]
1Petr. 3,8-17 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 75; Colofon