aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 19 mei 2013
Joël 2,28-32
Vertaling
28Het zal daarna als volgt geschieden:
ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees.
jullie zonen en jullie dochters zullen profeteren
jullie ouden zullen dromen dromen
jullie jonge mannen zullen visioenen zien.
29Ook over de slaven en over de dienstmeisjes
zal Ik in die dagen mijn geest uitgieten.
30Ik zal mirakels geven aan de hemel en op de aarde:
bloed, vuur en rookkolommen.
31De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed
vóór dat die grote en vreeswekkende dag van JHWH komt.
32En het zal geschieden:
al wie de naam van JHWH aanroept, zal gered worden
want op de berg Sion en in Jeruzalem zal redding zijn
zoals JHWH gezegd heeft.
Onder de overlevenden1 zal hij zijn dien2 JHWH roept.
Noten
1Letterlijk: degenen die zijn weggerend.
2Hier moet een naamvalsuitgang gezet worden om aan te geven dat JHWH subject van de zin is. Men kan eventueel ook de zin in het passivum zetten: die door JHWH geroepen wordt.
Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij Pinksteren
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joël 2,28-32 [OT] De Geest over al wat leeft, Joël 2,28-32 [OT] , Joël 2,21-32 [OT-alt]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joël 2,28-32 [OT]
1Kor. 15,50-58 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 719; Colofon