aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 51,9-11
9Barst uit in gejubel, juich tezamen,
jullie puinhopen van Jeruzalem,
want JHWH troost zijn volk,
hij [ver]lost Jeruzalem1 .
10JHWH ontbloot zjn heilige arm
voor de ogen van al de naties.
De einden der aarde
zien de bevrijdingsdaad van JHWH.

11Neem de wijk, neem de wijk!
Trek weg vandaar!
Raak het onreine niet aan!
Trek weg uit haar midden, reinig je,
jullie die de [tempel]vaten draagt.
Noten
1vgl Jesaja 54:5

Afdrukken | vertaling door kad | bij Pasen
Laatste wijziging 19 Nov 2013 11:03:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 51,9-11 De arm van JHWH, Jes. 51,9-11
Commentaar: Jes. 51,9-11 Word wakker!
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 50; Colofon