aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag na Epifanie, 4 februari 2007
Ester 5,1-14
Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Inleiding
Ester waagt het naar de koning te gaan zonder dat zij geroepen is. De koning reikt haar de gouden scepter toe en is bereid haar zijn halve koninkrijk te schenken. Maar Ester houdt haar wens nog verborgen. Haman gaat vrolijk naar huis, maar als hij Mordechai ziet, die hem geen eer bewijst, besluit Haman deze vijand te doden.
Vertaling
1Het gebeurde op de derde dag,
dat Ester zich kleedde als koningin.1
Zij ging staan
in de binnenste voorhof van het huis van de koning
recht tegenover het huis van de koning.
De koning zat op zijn koninklijke troon
in zijn koninklijk huis
tegenover de ingang van het huis.
2En het gebeurde
zodra de koning Ester de koningin, zag staan
in de voorhof,
dat zij genegenheid verwierf in zijn ogen.
De koning reikte de gouden scepter die hij in zijn hand had
aan Ester toe.
Ester kwam dichterbij
en raakte de punt van de scepter aan.
3De koning zei tegen haar:
Wat is er met je, koningin Ester?
Wat is je verzoek?
Al was het de helft van het koninkrijk,
het zal je gegeven worden.
4Ester zei:
Als het de koning goeddunkt
dan komt de koning vandaag met Haman
naar het feestmaal dat ik voor hem heb aangericht.
5De koning zei:
Snel, ga Haman halen
om te doen wat Ester heeft gezegd!
En de koning kwam met Haman
naar het feestmaal dat Ester had aangericht.
6De koning zei tegen Ester
bij het drinken van de wijn:
Wat is je wens?
Het zal je gegeven worden
Wat is je verzoek?
Al was het de helft van het koninkrijk,
het zal ingewilligd worden.
7Ester antwoordde en zei:
Mijn wens en mijn verzoek...
8Als ik genegenheid heb gevonden in de ogen van de koning
en als het de koning goeddunkt mij te geven wat ik wens
en mijn verzoek in te willigen,
dan komt de koning met Haman naar het feestmaal
dat ik voor hen zal aanrichten.
Morgen zal ik doen zoals de koning gesproken heeft.
9Haman ging die dag vrolijk en welgezind naar huis.
Maar toen Haman Mordechai zag in de poort van de koning
dat hij niet opstond
en niet voor hem sidderde,
raakte Haman vol woede op Mordechai.
10Maar Haman hield zich in.
Hij kwam thuis en liet zijn vrienden komen
en Zeres, zijn vrouw.
11Haman beschreef hun de omvang van zijn rijkdom,
zijn vele zonen
en alles waarmee de koning hem grootgemaakt had
en had verheven boven de vorsten en dienaren van de koning.
12Haman zei:
Bovendien heeft Ester, de koningin,
niemand met de koning laten meekomen
naar het feestmaal dat zij heeft aangericht,
dan mij alleen.
En ook voor morgen
ben ik bij haar uitgenodigd samen met de koning.
13Maar dit alles betekent niets voor mij
zolang ik Mordechai, de Jood,
zie zitten in de poort van de koning.
14Toen zei Zeres, zijn vrouw, tot hem
En [ook] al zijn vrienden:
Laat een paal maken, vijftig el hoog;
en zeg morgenochtend tegen de koning
dat men Mordechai daaraan ophangt.
En ga vrolijk met de koning naar het feestmaal.
Dit woord beviel Haman
en men maakte die paal.
Noten
1Letterlijk staat er: zij bekleedde zich met het koningschap
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 5e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 31 Jan 2007 17:12:16
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Est. 5,1-15 [OT-alt] Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.

5e zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 5,1-14 [OT-alt]
Jes. 6,1-8 [OT]
Luc. 5,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 64; Colofon