aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 29 maart 2013
2 Samuël 16,5-13
Vertaling
5Toen koning David bij Bachurim gekomen was
zie, vandaar kwam een man
uit de familie van het huis van Saul
zijn naam was Simi, de zoon van Gera.
Hij kwam naar buiten zetten, al vloekend,
6en hij gooide met stenen naar David
en naar alle knechten van koning David
hoewel heel het volk en alle strijders links en rechts van hem liepen.
7Dit zei Simi bij zijn vloeken:
Ga weg, ga weg, man van bloedvergieten1   
en man van Belial!
8JHWH zal op jou2 laten terugkomen
al het bloed van het huis van Saul
in wiens plaats je koning bent geworden!
JHWH gaf het koningschap in handen van Absalom, je zoon.
Kijk jezelf nu, in [de gevolgen van]3 je kwaad
want je bent een man van bloedvergieten!
9Abisai de zoon van Seruja zei tot de koning:
Waarom mag deze dode hond mijn heer de koning vervloeken?
Laat mij toch oversteken en zijn hoofd van z'n romp slaan!
10Maar de koning zei:
Wat heb ik met jullie van doen, zonen4 van Seruja?
Ja, laat hem vervloeken;
als JHWH tot hem heeft gezegd: 'vervloek David'
wie zal dan zeggen: 'waarom doe je zo?'
11En David zei tot Abisai en tot al zijn knechten:
Zie, mijn [eigen] zoon, die uit mijn lijf is voortgekomen
staat mij naar het leven5   
hoeveel te meer nu deze Benjaminiet.
Laat hem met rust
laat hij vervloeken,
want JHWH heeft hem [dat] gezegd.
12Misschien ziet JHWH dan op mijn ellende
en doet JHWH op mij terugkeren het goede in plaats van zijn vloek
op deze dag.
13En David ging met zijn mannen over de weg
terwijl Simi langs de helling van de berg aan de overkant ging;
hij vloekte en gooide met stenen van de overkant
en hij liet stof opstuiven.
Noten
1 Vanwege het meervoud kies ik voor bloedvergieten. NBV 'moordenaar' laat het bloed onvertaald, dan liever WV 'bloedhond'.
2Hoewel David een hogergeplaatste is laat ik Simi hem tutoyeren; een beleefdheidsvorm past niet bij de taal die hij uit.
3In het Hebreeuws kan רעה makkelijker dan in het Nederlandse ook de gevolgen van een kwade handeling betekenen, vandaar de toevoeging. Let overigens op de fraaie compositie van deze vloekrede, die draait om drie keer 'bloed'.
4Het meervoud 'zonen' lijkt vreemd, behalve wanneer de lezer weet dat de impulsiviteit van de zonen van Seruja, Joab en Abisai, een voortdurend thema is: 2 Sam. 19:21-22 is een spiegelbeeld van deze verzen, maar het speelt al eerder. In 1 Sam. 26:8v moet David verhinderen dat Abisai Saul doodt. 2 Sam. 2:18-32 en 3:22-39 vertellen over hun broer Asaël, die in conflict raakt met Abner en door deze gedood wordt, waarna Joab wraak neemt tegen de wens van David in. Het thema lijkt, dat de zonen van Seruja de 'geweldsoptie' vertegenwoordigen die vaak door David wordt tegengegaan maar niet altijd is hij daartoe in staat, en soms gebiedt de raison d'état deze vorm van ingrijpen, zoals Joab later tegen Absalom.
5Lett. 'zoekt mijn ziel', maar m.i. is dat tale Kanaäns en ook voor geoefende bijbellezers nauwelijks meer te verteren; 'zoekt mijn leven' is niet veel beter.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Goede Vrijdag - zwart
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 12,21-28 [OT]
2sam. 16,5-13 [OT-alt]
Hand. 2,22-32 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1968; Colofon