aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de 40 dagen, 24 maart 2013
Jesaja 50,4-7
Vertaling
4Mijn Heer JHWH1 heeft mij een tong gegeven als van leerlingen
opdat ik weet hoe ik de vermoeide kan opbeuren.2 .
— Hij wekt een woord —3
Morgen aan morgen wekt hij mij het oor4
om te horen zoals leerlingen [doen].

5Mijn Heer JHWH heeft mij het oor geopend
en ik, ik heb mij niet verzet
ik ben niet teruggedeinsd.
6Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen
mijn kaken aan wie [mijn baardhaar] uitrukten
mijn gezicht heb ik niet verborgen
voor schandelijke bespuwing5 .

7Mijn Heer JHWH helpt mij
daarom ben ik niet te schande geworden
daarom heb ik mijn gezicht keihard gemaakt
wetend dat ik niet beschaamd zal staan.
Noten
1Mijn Heer JHWH: telkens de opening van de secties.
2לָע֥וּת is een notoir probleem, meestal via emendatie (l-'-') verklaard als 'geschikt spreken' of 'ondersteunen'. De NBV heeft 'opbeuren' en dat is in het verband bevredigend. Het woord leerling is in de NBV helaas wegvertaald (toespeling op Jes. 8,16? Zo Buber. Maar vgl. ook 54,13 en de context van het verbum in 40,14 en 48,17).
3 — Hij wekt een woord — : wellicht een verklarende glosse.
4Hij wekt het oor: namelijk daar waar niemand gehoor geeft, 50,2.
5Schandelijke bejegening en bespuwing: als hendia-dys vertaald, vgl. NBG '51.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 6e van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Mar 2015 15:42:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 50,4-7 [OT] Gehoorzaam en niet beschaamd, Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] Gehoorzaam en niet beschaamd, Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT] , Jes. 50,4-7 [OT-alt] , Jes. 50,4-7 [OT]

6e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 50,4-7 [OT]
2sam. 15,13-31 [OT-alt]
Rom. 15,2-13 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 888; Colofon