aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 3 februari 2019
Ester 4,1-17
Ester en Mordechai
Inleiding
Mordechai hult zich in zak en as, maar Ester 'onthult' zich, zij laat zien wie zij werkelijk is.
Vertaling
1Toen Mordechai te weten was gekomen
wat er allemaal was aangericht,
scheurde Mordechai zijn kleren,
en hulde zich in zak en as.
Hij ging naar buiten naar het centrum van de stad
en schreeuwde met luid en bitter geschreeuw.
2Hij kwam tot voor de poort van de koning
— voorwaar, niemand mag bij de poort van de koning komen —
gehuld in een zak.
3Overal, van gewest tot gewest
op elke plaats
waar het woord van de koning en zijn wet arriveerde
was grote rouw bij de Joden.
Vasten, geween en geklaag,
zak en as [als bed] uitgespreid voor velen.
4Toen Esters hofdames en haar hovelingen kwamen
en het haar bekend maakten,
beefde de koningin zeer.
Zij zond kleren om Mordechai te omhullen
en zijn zak van hem af te nemen,
maar hij nam ze niet aan.
5Toen riep Ester Hatach
een van de hovelingen van de koning,
die hij voor haar persoonlijk had aangesteld,
en zij zond hem naar Mordechai
om te vernemen wat dit was en waartoe dit diende.
6Hatach ging naar buiten naar Mordechai
naar het stadsplein
vlak voor de poort van de koning.
7Mordechai deelde hem mee
al wat hem overkomen was
en de precieze hoeveelheid zilver
die Haman gezegd had te zullen afwegen
voor de schatkamers van de koning,
om de Joden te kunnen verdelgen.
8Het afschrift van de brief met de wet
die in Susan was uitgevaardigd om hen uit te roeien,
gaf hij hem om aan Ester te laten zien
en aan haar bekend te maken.
En om haar te gebieden bij de koning [binnen] te komen
hem persoonlijk genade te vragen en af te smeken
over haar volk.
9Hatach kwam
en deelde Ester de woorden van Mordechai mee.
10Ester gebood Hatach tegen Mordechai te zeggen:
11Alle dienaren van de koning
en het volk uit de gewesten van de koning
weten, dat voor elke man of vrouw
die bij de koning binnenkomt in de binnenste voorhof
zonder geroepen te zijn
er maar één wet is: gedood te worden!
Alleen... wie de koning de gouden scepter toereikt...
die mag in leven blijven.
En ik,
ik ben deze1 dertig dagen niet geroepen
om bij de koning [binnen] te komen.
12Zij deelden Mordechai de woorden van Ester mee.
13Mordechai zei aan Ester te antwoorden:
Denk maar niet stilletjes bij jezelf
dat jij [als enige] van alle Joden
ontkomen zult in het huis van de koning.
14Voorwaar, als jij zult zwijgen,
ja zwijgen in deze tijd,
zal er vanuit een andere plaats2
ademruimte en redding voor de Joden ontstaan.
Maar jij en je vaders huis zullen omkomen.
En wie weet of jij niet juist om een tijd als deze
de koninklijke waardigheid hebt bereikt.
15Ester zei aan Mordechai te antwoorden:
16Ga,
breng alle Joden die zich in Susan bevinden, samen.
Vast voor mij,
eet niet en drinkt niet, drie dagen lang, nacht en dag.
Ook ikzelf zal met mijn hofdames aldus vasten.
Zo zal ik naar de koning gaan, wat niet naar de wet is.
Als ik omkom, dan kom ik om.
17Mordechai ging heen
en deed naar alles wat Ester hem geboden had.
Noten
1Wat bedoelt Ester met deze dagen? Doelt zij misschien op de dagen dat de koning zo bezig was met Haman en diens radicale wetten, dat hij haar vergat?
2Er staat hier maqom, een term waarmee soms naar de tempel in Jeruzalem wordt verwezen
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 12 Dec 2018 14:54:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 4,1-17 [OT-alt]
1Kor. 12,27-31 [Epistel]
Jer. 1,4-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 127; Colofon