aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
, 30 november 1999
1 Samuël 16,1-23
Vertaling
1JHWH zei tot Samuël:
Tot wanneer zul jij rouwen om Saul
terwijl ik hem verworpen heb uit het koningsambt over Israël.
Vul je hoorn met olie en ga
ik zend je naar de Betlehemiet Isai
want onder zijn zonen zie ik wel een koning voor mij.
2Samuël zei:
Hoe zou ik kunnen gaan?
Als Saul het hoort zal hij mij ombrengen.
JHWH zei:
Je moet een rundkalf aan je hand nemen en zeggen:
‘Om voor JHWH een slachtoffer te brengen ben ik gekomen.’
3Roep dan Isai op voor het slachtmaal.
Ik nu zal je dan bekend maken wat je moet doen.
Je moet voor mij diegene zalven die ik je zeg.
4Samuël deed zoals JHWH had gesproken.
Hij ging naar Betlehem.
Daar kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet.
Men zei:
Is uw komst in vrede?
5Hij zei:
In vrede!
Om voor JHWH een slachtoffer te brengen ben ik gekomen.
Heilig u en kom dan bij mij op het slachtmaal.
Hij wilde Isai en zijn zonen gaan heiligen
en hen oproepen voor het slachtmaal.
6Het geschiedde toen hij bij hen kwam
dat hij Eliab zag.
Hij zei bij zichzelf:
Dit kan alleen maar tegenover JHWH zijn gezalfde zijn!
7JHWH zei echter tot Samuël:
Kijk niet naar hoe hij er uit ziet
naar zijn lang1 postuur.
Ik heb hem namelijk verworpen.
Want het gaat niet om wat een mens ziet.
Een mens ziet immers met de ogen
maar JHWH ziet met het hart.
8Toen riep Isai Abinadab en liet hem aan Samuël voorbij gaan.
Die zei:
Ook deze heeft JHWH niet gekozen.
9Isai liet Samma voorbij gaan.
Hij zei:
Ook deze heeft JHWH niet gekozen.
10Zo liet Isai zijn zevental zonen voorbij gaan voor Samuël.
En Samuël zei tegen Isai:
JHWH heeft dezen niet gekozen.
11Nu zei Samuël tegen Isai:
Waren dit de jongens allemaal?
Die zei:
De kleinste is nog over.
Ja, en die is herder bij de schapen.
Samuël zei tegen Isai:
Stuur iemand uit, laat hem halen
want we kunnen geen kring vormen [voor de maaltijd]
totdat hij hierheen is gekomen.
12Hij stuurde iemand uit en liet hem binnenkomen.
Hij nu was rossig
daarbij mooi van ogen
en welaangenaam om te zien.
JHWH zei:
Sta op, zalf hem, want deze is het!
13Samuël nam de hoorn met olie
en zalfde hem temidden van zijn broeders.
De geest van JHWH werd vaardig over David
vanaf die dag en verder.
Samuël stond op en ging naar Rama.

14Toen de geest van JHWH van Saul geweken was
ging een boze geest afkomstig van JHWH hem verschrikken.
15Sauls dienaren zeiden tegen hem:
Zie toch, nu een boze godsgeest u schrik aanjaagt
16laat onze heer toch zeggen – uw dienaren staan voor u –
‘Men zoeke een man die een kenner is van het spel op de citer!’
Dan zal het zo zijn dat als de boze godsgeest over u is
hij met zijn hand het spel laat klinken.
Dat zal u goed doen.
17Toen zei Saul tegen zijn dienaren:
Zie toch voor mij uit naar een man die goed kan spelen
en laat hem hier bij mij komen.
18Een van de jongens antwoordde:
Heb ik daar de zoon van Isai gezien, een Betlehemiet
een kenner van het spel
een krachtig krijgsheld
een strijdbaar man
een kundig spreker
een man van gestalte
– JHWH is met hem!
19Saul zond boden naar Isai en liet zeggen:
Zend David, je zoon, naar mij toe
degene die bij de schapen is.
20Isai nam een ezel [geladen met] brood
een kruik wijn en een van de geitebokjes
en hij zond die door de hand van zijn zoon David naar Saul.
David kwam bij Saul
en trad bij hem in dienst.
Die kreeg hem zeer lief.
Hij werd zijn wapendrager.
22Saul zond iemand naar Isai om te zeggen:
Laat toch David in mijn dienst blijven staan
want hij vindt gunst in mijn ogen.
23En het was zo, dat als de godsgeest over Saul was
dat David de citer nam
en met zijn hand erop speelde.
Het was voor Saul geestverruimend
het deed hem goed
en de boze geest week van hem.
Noten
1Lett.: hoog.
Afdrukken | vertaling door kad | bij
Laatste wijziging 1 Jan 2013 16:36:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-23 [OT-alt] , 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-13 [OT-alt] David tot koning gezalfd, 1Sam. 16,1-13 [OT] , 1Sam. 16,1-13 [OT]

-
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,1-21 [OT]
Est. 9,1-1 [OT-alt]
Luc. 13,1-9 [Evangelie]
Hand. 20,13-38 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 2,21 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 2,21-21 [Evangelie]
Ex. 10,1-27 [OT]
Mat. 21,1-11 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Ex. 8,12-28 [OT]
Ex. 9,1-29 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Zach. 9,9-13 [Commentaar]
Jes. 55,6-13 [OT]
1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Ex. 4,18-26 [OT]
1Sam. 16,1-23 [OT-alt]
2sam. 15,1-12 [OT-alt]
Ex. 6,6-20 [OT]
Ex. 6,6-20 [OT]
Jer. 23,1-6 [OT]
Ex. 4,18-26 [OT]
Ex. 2,1-10 [OT]
Mat. 5,1-12 [Commentaar]
Ex. 5,1-23 []
Ex. 5,1-23 [OT]
Joh. 16,16-24 [Commentaar]
Jes. 43,18-25 [Commentaar]
Num. 11,24-29 [OT]
Mi. 5,1-14 [Commentaar]
Gal. 4,1-7 [Epistel]
Luc. 1,24-25 [Evangelie]
Zach. 8,1-6 [OT]
Zach. 8,18-23 [OT]
Ex. 3,1-14 [OT]
2Kon. 2,1-18 [OT-alt]
Zach. 10,3-12 []
Ex. 2,11-24 [OT]
Jes. 1 [OT]
Ex. 12,1-51 [OT]
Ex. 13,1-16 [OT]
Ex. 14 [OT]
Luc. 11,32-40 [Evangelie]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]
Ex. 21,1-11 [OT]
Ex. 21,12-25 [OT]
Ex. 22,1-30 [OT]
Ex. 8,27-27 [OT]
Joh. 6,1-15 [Commentaar]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 129; Colofon