aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 17 februari 2013
Romeinen 10,8-13
Inleiding
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over
Vertaling
8Maar wat zegt zij?1
Dichtbij je is het woord
in je mond en in je hart2
dat is het woord van vertrouwen
dat wij bekend maken3
9immers als je er met de mond
voor uitkomt4
dat Jezus heer is
en in je hart
vertrouwen hebt5
dat God hem heeft opgewekt6 uit de dood
zul je behouden worden.
10 In het hart immers is het vertrouwen7 tot gerechtigheid
maar met de mond komt men er voor uit8 tot behoud.9
11De schrift zegt immers:
Ieder die op hem vertrouwt,
zal er niet beschaamd uitkomen10
12Want er bestaat geen onderscheid tussen
Jood en Griek:
hij is immers heer van allen
rijk voor allen die hem aanroepen.
13Ieder immers die de naam van de heer aanroept,
zal behouden worden.

Noten
1nl. de rechtvaardigheid uit vers 6
2 Deuteronomium 30,14
3kèrusso – openlijk verkondigen, bekendmaken, prediken
4omologeo – gelijkluidend spreken > toestemmen, erkennen, beloven, toezeggen, bekennen, belijden, er voor uitkomen
5pisteuo – geloven, (toe)vertrouwen, ergens van overtuigd zijn
6ind. aor. act. egeiro – (op)wekken, doen opstaan, oprichten
7lett: wordt vertrouwd
8lett: wordt er voor uitgekomen
9cf. Chouraqui: "De coeur, c'est l'adhérence pour la justification; de bouche, c'est l'attestation pour le salut"
10kata aischuvo – beschamen, te schande maken, onteren, schenden, teleurstellen, beschaamd er uit komen
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 21 Jan 2013 14:00:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 10,1-13 [NT-alt] Geloof en rechtvaardiging, Rom. 10,8-13 [Epistel]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 16,1-23 [OT-alt]
Rom. 10,8-13 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 215; Colofon