aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Epifanie, 10 februari 2013
1 Korintiërs 15,1-11
Vertaling
1Ik herinner u, zusters en broeders, aan het evangelie dat ik u verkondigd heb;
u hebt dat ook aangenomen en u staat daarin!
2U bent er ook door bevrijd!
Houd dan vast aan het woord dat ik u verkondigd heb!
U bent toch niet voor niets tot geloof gekomen?
3Allereerst heb ik u doorgegeven wat ik ook zelf ontvangen heb:
Christus is gestorven vanwege onze zonden,
volgens de schriften;
4hij is begraven,
hij is opgewekt, op de derde dag,
volgens de schriften,
5hij gezien is door Kefas,
dan door de twaalf.
6Daarna is hij gezien door meer dan vijfhonderd zusters en broeders tegelijk.
De meesten daarvan zijn er nu nog, maar sommigen zijn ontslapen.
7Daarna is hij gezien door Jakobus en dan door alle apostelen.
8Tenslotte, als door een ontijdig geborene, is hij ook door mij gezien.
9Ik ben immers de geringste der apostelen.
Ik ben het niet waard apostel genoemd te worden,
want ik heb de gemeente van God vervolgd.
10Maar door de genade van God ben ik die ik ben.
En zijn genade jegens mij is niet vergeefs geweest,
nee, meer dan zij allen heb ik mij afgebeuld!
Maar dat was ik zelf niet, maar de genade van God
die met mij was.
11Maar of ik het nu was of dat zij het waren:
zo verkondigen wij en zo bent u tot geloof gekomen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van Epifanie
Laatste wijziging 6 Feb 2013 20:17:03
Reacties:
mlvanwoerden: een paar kleine dingen:
vs. 6: broeders (s toevoegen)
in vs. 6, 7 en 8 wordt geproken over oofthè. Twee keer vertaald met 'is gezien' (6 en 8) en in vs. 7 vertaald met 'werd gezien'. beter alles met 'is gezien' vertalen.
vs. 10 kenè zou ik eerder met vergeefs, leeg, nutteloos, vertalen, dan met 'zonder vrucht'.
vs. 10 'ik ben die ik ben': mooi! Is zo zelfs een verwijzing naar de godsnaam. [2013-01-29 12:52:36]
jaap goorhuis: Dank voor je opmerkingen.
Ik  heb ze verwerkt. [2013-02-06 20:16:49]

Andere vertalingen: 1Kor. 15,1-11 [Epistel] , 1Kor. 15,1-11 [Epistel] het evangelie, 1Kor. 15,1-11 [Epistel] 6x Epifanie

5e van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 6,1-8 [OT]
1Kor. 15,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon