aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Epifanie, 20 januari 2013
1 Korintiërs 12,1-11
Inleiding
Hoe zul je 'etnè' (vs. 2) vertalen? Heidenen, volkeren, de anderen? Hier in 1 Kor. 12 weet ik geen echte oplossing.
Vertaling
1Wat betreft de dingen van de Geest, broeders en zusters,
wil ik jullie niet onkundig laten.
2Jullie weten dat toen jullie heidenen waren,
jullie je tot wat voor stemloze goden ook lieten heenvoeren.
3Daarom laat ik jullie weten:
niemand die spreekt door de Geest van God, zegt:
vervloekt is Jezus;
en niemand kan zeggen:
Jezus is Heer —
behalve door de heilige Geest.
4Er is een veelheid van gaven,
maar het is dezelfde Geest;
5en er is een veelheid van diensten,
maar het is dezelfde Heer;
6en er is een veelheid van doorwerkingen,
maar het is dezelfde God
die alles in allen bewerkstelligt.
7Maar aan iedereen wordt
openbaarwording van de Geest gegeven,
tot heil van allen.
8Want aan de één wordt door de Geest
spreken met wijsheid gegeven,
en aan een ander
spreken met kennis,
krachtens diezelfde Geest;
9aan de één geloof
door diezelfde Geest,
aan de ander gaven van genezing
door die éne Geest;
10aan de één doorwerking van krachten,
aan de ander profetie;
aan de één het onderscheiden van geesten,
aan de ander allerlei spraken,
aan weer een ander het vertalen van spraken.
11Dit alles bewerkt één en dezelfde Geest,
die het iedereen afzonderlijk toebedeelt
zoals hij wil.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 2e van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 12,1-11 [Epistel] , 1Kor. 12,1-11 [Epistel]

2e van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 12,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon