aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Doop van de Heer, 13 januari 2013
Titus 3,3-7
Inleiding
Wat de mildheid en de mensenliefde van God, onze redder, in ons dagelijks leven bewerkt, een leven anders, zo schrijft Paulus aan Titus.
Vertaling
3Eens namelijk waren ook wij ondoordacht, ongehoorzaam, dwalend,
verslaafd aan allerlei begeerten en lusten,
brachten we ons leven door in kwaadwilligheid en in afgunst,
verafschuwd en elkaar hatend.
4Maar toen de mildheid en de mensenliefde van onze redder God verscheen,
5heeft hij, niet uit de werken van gerechtigheid die wij hadden gedaan,  
maar uit zijn ontferming1 ons gered
door een bad tot wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest.2
6die hij rijkelijk over ons uitstortte door Jezus Christus, onze redder,
7opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade,
erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven
waarop wij hopen.
Noten
1бј”О»ОµОїП‚ naar kyrie, eleison; of:  barmhartigheid
2In het Grieks ontbreken alle lidwoorden; ook andere vertalingen zijn mogelijk.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 11 Dec 2020 09:38:28
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Tit. 3,4-7 [Epistel]

Doop van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 40,1-11 [OT]
Tit. 3,3-7 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 238; Colofon