aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Epifanie, 10 februari 2013
Jesaja 6,1-8
Vertaling
1In het jaar van de dood van koning Uzzia
zag ik mijn here/mijn-heer1 zitten op een hoge en verheven troon
de zomen van zijn gewaad vulden de tempel.
2Serafs stonden boven hem.
Zes vleugels hadden ze, elk zes vleugels.
Met twee bedekte hij zijn aangezicht
met twee bedekte hij zijn voeten
en met twee vloog hij.
3De één riep de ander toe en zei:
Heilig, heilig, heilig JHWH der Legerscharen
wat heel de aarde vult, is zijn heerlijkheid!
4De dorpelposten beefden door het geluid van het roepen.
Het huis werd vervuld met rook.
5En ik zei:
Wee mij, ik verstom ten dode2
want een man van onreine lippen ben ik
en te midden van een volk met onreine lippen woon ik.
En nu hebben mijn ogen de koning JHWH der Legerscharen gezien!
6Eén van de serafs vloog op mij toe.
Met zijn hand droeg hij een gloeiende kool
met een tang had hij die van het altaar genomen.
7Hij raakte er mijn mond mee aan en zei:
Zie, dit raakt je lippen aan.
Geweken is je schuld
je zonde is verzoend.3
8En ik hoorde de stem van mijn here die zei;
Wie zal ik zenden
wie zal voor ons gaan?
en ik zei:
Zie hier ben ik.
Zend mij.
Noten
1plechtige meervoudsvorm van ‘adon’ met suffix eerste pers. sing.. Of ‘adonaj’ weergeven met : mijn-heer
2Nif d-m-h, [tot] zwijgen [gebracht worden], maar denk ook aan:JHWH zien is sterven (bv Ex. 33:29). Vgl. ‘in de ‘doemah’ — [doods]stilte/dodenrijk neerdalen,’ Ps.115:17. Deze vertaling om beide aspecten weer te geven
3‘bedekt’
Afdrukken | vertaling door kad | bij 5e van Epifanie
Laatste wijziging 4 Dec 2012 14:12:25
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 6,1-8 [OT] Jesaja geroepen, Jes. 6,1-13 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT-alt] , Jes. 6,8-13 [OT-alt] , Jes. 6,1-8 [OT]

5e van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 6,1-8 [OT]
1Kor. 15,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2097; Colofon