aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Epifanie, 3 februari 2013
Jeremia 1,4-10
Vertaling
4Het woord van JHWH kwam tot mij:1
5Vóór ik je vormde in de baarmoeder
heb ik je gekend
en vóór je te voorschijn kwam uit de moederschoot
heb ik je geheiligd.
Als profeet voor de volkeren heb ik je aangesteld.
6Ik zei:
Ach2 , Heer3 JHWH
ik weet niet, hoe te spreken,
want ik ben [nog maar] een jongen.
7JHWH zei tot mij:
Zeg niet:
Ik ben [nog maar] een jongen
want overal waarheen ik je zend, zul je gaan
en al wat ik je gebied, zul je spreken.4
8Vrees niet voor hun verschijning5
want ik ben met je om je te redden
— spreuk van JHWH.
9JHWH strekte zijn hand uit
en raakte mijn mond aan;
JHWH zei tot mij:
Kijk, ik leg mijn woorden in jouw mond.6
10Zie
vandaag heb ik je aangesteld
over de volkeren en over de koninkrijken
om uit te rukken en neer te halen7
om te vernietigen en af te breken —8
om te bouwen en te planten.
Noten
1Vertaling: Joep Dubbink
2Sommige edities van de Vulgata laten met 'a a a' Jeremia stotteren, vgl. Jer. 14:13 en Joël 1:15, en Mozes in Ex. 4:10 die 'zwaar van tong' zegt te zijn.
3Naardense Bijbel vocaliseert met 'mijn heer' klaarblijkelijk adoni, wat een goede zin geeft maar geen steun in de versiones heeft.
4Vgl. Deut. 18:18.
5Aldus de Naardense bijbel, lett. 'aangezicht.'
6Vgl. opnieuw Deut. 18:18.
7Vgl. voor deze verba in verschillende combinaties: Jer. 12:14-17; 18:7v; 24;6; 31:28 (Hebr. 31,27); 42:10 en 45:4.
8Dit leesteken is belangrijk. De atnach als versdeler staat hier, véér weg van het midden van het vers. Na vier werkwoorden van vernietiging komen er, na een rustpauze, toch nog twee werkwoorden van opbouw: het drama van ballingschap en herstel in een leesteken neergezet.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 4e van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 1,4-10 [OT] Jeremia, Jer. 1,4-10 [OT] , Jer. 1,4-10 [OT] , Jer. 1,4-10 [OT]

4e van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 1,4-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2045; Colofon