aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Advent, 9 december 2012
Maleachi 3,1-4
Vertaling
1Zie, ik zend mijn bode
hij zal de weg voor mij uit in orde maken.
Plotseling zal hij naar zijn tempel komen
de heer die jullie zoeken
de bode van het verbond aan wie jullie welgevallen hebben
zie, hij komt
zegt JHWH van de legerscharen.
2Maar wie kan de dag van zijn komst bevatten
wie is degene die staande kan blijven
wanneer hij zich laat zien?
want hij is als het vuur van de smelter
en als het loog van de reinigers van huiden.
3Hij zal zich neerzetten
[als] een smelter en reiniger van zilver
hij reinigt de Levieten
als goud en als zilver
zij zullen er voor JHWH zijn
brengers van het offer in oprechtheid
4en welgevallig zal JHWH zijn
het offer van Juda en Jeruzalem
zoals in de dagen van het grijze verleden
zoals in de jaren van voorheen.
5Ik zal tot jullie naderen om recht te doen
ik zal snel met mijn getuigenis zijn
tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers,
tegen degenen die leugenachtig zweren
tegen degenen die het loon van de dagloner drukken
[die] weduwe en wees [onderdrukken]1
en de vreemdeling terzijde dringen
en mij niet vrezen
zegt JHWH van de legerscharen.
Noten
1Omdat met het hier voor 'drukken' gebruikte werkwoord kennelijk ook het 'onder-drukken' van weduwe en wees wordt bedoeld, is dat werkwoord in de vertaling toegevoegd.
Afdrukken | vertaling door mazbo | bij Tweede zondag van Advent
Laatste wijziging 28 Dec 2013 11:39:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mal. 3,1-4 [OT] Zie, ik zend mijn bode, Mal. 3,1-4 [OT] , Mal. 3,1-4 [OT]

Tweede zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Fil. 1,3-11 [Epistel]
Mal. 2,10-16 [OT]
Mal. 3,1-4 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 798; Colofon