aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 30 december 2012
Galaten 4,1-7
Inleiding
Paulus associeert verder op het begrip 'erfgenaam', dat geeffectueerd wordt voor Galaten en Joden met de komst van Christus
Vertaling
1Ik wil maar zeggen:
zolang de erfgenaam een kind1 is,
verschilt hij niets van een slaaf,
ook al is hij heer van alles;
2maar hij staat onder toezichthouders en zaakwaarnemers,
tot het moment dat tevoren door de vader is bepaald.
3Zo was het ook met ons, toen wij kinderen waren:
we waren onder de wereldelementen2 slaaf gemaakt3 .
4Maar toen de volheid4 van de tijd gekomen was
heeft de vader zijn zoon uitgezonden,
geworden5 uit een vrouw,
geworden6 onder het wetsonderricht,
5opdat hij hen7 die onder het wetsonderricht zijn zou loskopen8 ,
opdat wij de rang van zonen-en-dochters9 zouden ontvangen10 .
6Omdat jullie zonen-en-dochters zijn
heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden11 in onze harten12 ,
schreeuwend: abba! vader!
7Zodat je niet meer slaaf bent13 , maar zoon-en-dochter;
en als je zoon-en dochter bent, dan ook erfgenaam –
door God.
Noten
1de meeste vertalingen hebben ‘onmondig’, maar dat is een onnodige interpretatie
2NBV ‘machten’
3NBV ‘onderworpen’ is te weinig bijbels, vgl. Exodus
4dit woord verduistert de NBV
5klinkt de traditie van Joh. 1 (vss. 3, 14, 15, 17) door?
6‘onderworpen’ (NBV) miskent de parallel
7de NBV maakt er ‘ons’ van
8NBV: ‘vrij te kopen van de wet’; staat er zo niet
9zo NB; ‘zoonschap’ vind ik een vreemd archaïsch woord en onnodig sexistisch
10‘opdat wij zijn kinderen =zouden worden’ (NBV) is te vlak
11waarom ‘gegeven’ (NBV)?
12waar zijn de harten in de NBV gebleven?
13opvallend enkelvoud, ontgaat de NBV
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 17 Dec 2020 16:11:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gal. 4,1-7 [Epistel] , Gal. 4,1-7 [Epistel] , Gal. 4,1-7 [Epistel] , Gal. 4,1-7 [Epistel]

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gal. 3,23-29 [Epistel]
Gal. 4,1-7 [Epistel]
Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 68; Colofon