aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 30 december 2012
Galaten 3,23-29
Inleiding
Paulus zit middenin een betoog waarin hij een verbinding maakt tussen Abraham en Christus: de verbinding van de ‘pistis’, het geloof(svertrouwen). De ‘nomos’ (wet(sonderricht), Torah) is maar een tijdelijke hulpconstructie, volgens Paulus’ betoog.

Vertaling
23Voordat het geloofsvertrouwen kwam
werden wij onder1 het wetsonderricht behoed2 ,
samen weggesloten, gericht op het geloofsvertrouwen dat onthuld zou worden.
24Zo werd het wetsonderricht onze begeleider3 naar Christus toe4 ,
opdat wij uit geloofsvertrouwen5 rechtvaardig werden.
25Nu het geloofsvertrouwen gekomen is,
zijn wij niet meer onder een begeleider.
26Want allen zijn jullie zonen-en-dochters van God
door het geloofsvertrouwen, in Christus Jezus6 .
27Want zo sterk7 als jullie in Christus ondergedompeld zijn8 ,
zozeer hebben jullie je met Christus bekleed.
28Daarin is geen Jood noch Griek,
daarin is geen slaaf noch vrije,
daarin is geen mannelijk en vrouwelijk9
want jullie allen – jullie10 zijn één in Christus Jezus.
29Maar als11 jullie van Christus zijn,
dan zijn jullie dus zaad van Abraham,
volgens belofte: erfgenamen!
Noten
1letterlijk zo, plaatsaanduiding; zo ook in vs. 25
2woord met een positieve ondertoon, zo ook in Fil. 4:7 en IPetr. 1:5
3weer een positief woord
4NBV ‘totdat Christus kwam’ is te weinig doelgericht
5de NBV voegt ten onrechte in ‘ons’ en ‘op God’; de accenten komen zo theologisch verkeerd te liggen
6de komma is essentieel: het gaat niet om ‘geloof in ...’, maar om het geloof dat realiteit wordt in de verbinding met...; de NBV zet ze door het woordje ‘en’ apart naast elkaar
7‘zozeer’
8het gaat om een beweging, ‘eis’
9dat is iets anders dan ‘mannen en vrouwen’ (NBV)
10benadrukt met ‘humeis’
11NBV ‘omdat’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 5 Dec 2012 09:21:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gal. 3,23-29 [Epistel] , Gal. 3,23-29 [Epistel] , Gal. 3,23-29 [Epistel] , Gal. 3,26-29 [Epistel]

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gal. 3,23-29 [Epistel]
Gal. 4,1-7 [Epistel]
Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 905; Colofon