aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Advent, 23 december 2012
Hebreeën 10,5-10
Vertaling
5Daarom zegt hij, terwijl hij komt naar de wereld:
Offerfeest en offergave hebt gij niet gewild1 ,
maar gij hebt mij een lichaam2 gegeven.
6Brandoffers en zondoffers3 behaagden u niet.
7Toen zei ik:
Zie ik kom!
In de boekrol staat over mij geschreven God,
dat ik uw wil zal doen.
8Hogerop zegt hij:
offerfeesten en offergaven,
brandoffers en zondoffers:
gij hebt ze niet gewild,
zij behaagden u niet,
ook al worden ze gebracht overeenkomstig de wet.
9Dan heeft hij gezegd:
Zie ik kom om uw wil te doen.
Hij stelt het eerste buiten werking
om het tweede te doen gelden.
10In deze wil zijn wij geheiligd
door de offergave van het lichaam van Jezus Christus,
eens en voorgoed.
Noten
1Cf. Ps. 40:7-9
2σωμα in LXX (in B (Vaticanus, IV), S (Sinaïticus, IV) en A (alexandrinus, V). Ga (Psalterium Gallicanum, IV-IX) heeft ὠτία, oren
3Cf. Lev. 4,14v
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Vierde zondag van Advent
Laatste wijziging 7 Dec 2020 15:25:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Vierde zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 10,5-10 [Epistel]
Mi. 5,1-6 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2053; Colofon