aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Advent, 9 december 2012
Filippenzen 1,3-11
Inleiding
Paulus' gebed en liefde voor de gemeente van Filippi.
Vertaling
3Ik zeg dank aan mijn God,
bij elke herinnering aan u
4altijd in al mijn gebed1
voor u allen
als ik met vreugde het gebed doe,
5vanwege de bijdrage van jullie aan het evangelie
vanaf de eerste dag tot nu toe,
6in het vertrouwen, dat hij,
die een goed werk is begonnen in jullie,
dat zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus.
7Zoals het voor mij gerechtigheid2 is zo te denken over jullie allen
vanwege het hebben van jullie in mijn hart,
dat jullie in mijn boeien
en in de verdediging en in de bevestiging van het evangelie
mijn deelgenoten zijn in de genade.
8Want God is mijn getuige,
hoezeer ik verlang naar jullie allen
met de ontferming3 van Christus Jezus.
9En dit bid ik dat jullie liefde
steeds meer en meer overvloedig wordt
door kennis en alle ervaringen4
10zodat jullie kunnen beproeven wat het verschil maakt
opdat jullie zuiver en zonder blaam zijn
op de dag van Christus,
11vervuld met de vrucht van de gerechtigheid
door Jezus Christus,
tot eer en lof van God.
Noten
1enkelvoud, waar wij meervoud zouden verwachten.
2veel vertalingen vertalen: 'recht' of 'terecht'. Ik heb het zo vertaald om het herhalen van 'gerechtigheid'in vers 11.
3letterlijk: ingewanden; die als zetel van hartelijkheid en ontferming werden beschouwd
4NBG en Naardense Bijbel: fijngevoeligheid
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Tweede zondag van Advent
Laatste wijziging 17 Dec 2020 12:04:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Fil. 1,3-11 [NT-alt]

Tweede zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Fil. 1,3-11 [Epistel]
Mal. 2,10-16 [OT]
Mal. 3,1-4 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 1000; Colofon