aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van Advent, 2 december 2012
1 Tessalonicenzen 3,9-13
Vertaling
9Want welke dankzegging kunnen we aan God geven aangaande jullie
voor alle vreugde waarmee wij ons verblijden wegens jullie voor onze God?
10Nacht en dag bidden wij hartstochtelijk om jullie aangezicht te zien
en om te voltooien wat ontbreekt aan jullie geloof;
11God zelf, onze Vader, en onze Heer Jezus bespoedige onze weg naar jullie.
12De Heer moge jullie vermeerderen en overvloedig maken
in de liefde tot elkaar
en tot allen — zoals ook wij tot jullie —
13teneinde jullie harten sterk te maken,
onberispelijk in heiligheid voor God onze Vader,
bij de wederkomst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
Amen.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Eerste zondag van Advent
Laatste wijziging 16 Dec 2020 16:15:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Tess. 3,9-13 [Epistel]

Eerste zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Tess. 3,9-13 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1881; Colofon