aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van de herfst, 4 november 2012
Marcus 12,18-27
Vertaling
Marcus 12: 18 — 27

18Er kwamen Sadduceeƫn bij hem,
die zeggen dat er geen opstanding is,
en zij ondervroegen hem met de woorden:
19Meester,
Mozes heeft ons voorgeschreven,
als iemands broer sterft1
en een vrouw achterlaat
maar hij laat geen kind na,
dat dan zijn broer de vrouw moet nemen
en een nakomeling moet doen opstaan voor zijn broer2 .
20Er waren eens zeven broers;
de eerste nam een vrouw
en stierf zonder nakomeling na te laten;
21de tweede nam haar
en stierf zonder nakomeling achter te laten3
de derde evenzo;
22alle zeven lieten geen nakomeling na.
Het laatst van allen stierf ook de vrouw;
23in de opstanding, wanneer zij opstaan
van wie van hen zal zij de vrouw zijn?
want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad.
24Jezus zei hen:
Dwalen jullie niet daarom
dat jullie de schriften niet kennen
noch de kracht van God4 ?
25want wanneer zij uit de doden zullen opstaan
huwen ze niet en worden niet uitgehuwelijkt,
maar ze zijn als engelen in de hemelen.
26En wat de doden betreft, dat zij opgewekt worden,
hebben jullie niet gelezen in het boek van Mozes
bij de braamstruik, hoe God tot hem zei:
ik ben de God van Abraham en de God van Isaak
en de God van Jacob?5
27Hij is niet een God van doden, maar van levenden;
jullie dwalen zeer!6
Noten
1citaat Dt. 25:5 over het zwagerhuwelijk, om de toekomst van de naam van de man te waarborgen
2citaat uit Gen. 38:8, waar Juda zijn zoon Onan opdraagt het zwagerhuwelijk met Tamar te voltrekken, tegen zijn zin
3verschillende werkwoorden ook verschillend vertaald
4liever met kracht vertalen dan met macht (zo de NBV)
5citaat uit Ex. 3: 6, 15, waar ook de godsnaam als 'ik ben er voor jou' wordt bekend gemaakt
6hier staat het neutrale 'polu' dat 'veel' of 'zeer' betekent, maar geenszins 'vreselijk' zoals de NBV doet
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Zevende zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 12,18-27 [Evangelie] Geen God van doden, Mar. 12,18-27 [Evangelie]

Zevende zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 12,18-27 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 314; Colofon