aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag van de herfst, 28 oktober 2012
Marcus 10,46-52
de schreeuw
Vertaling
46Dan komen ze in Jericho.
En terwijl hij met zijn leerlingen en een flinke menigte
uit Jericho wegtrekt,
was de zoon van Timeus, Bartimeus,
een blinde bedelaar,
aan de kant van de weg gezeten.
47Toen hij hoorde: Jezus, de Nazarener, is er!,
begon hij te schreeuwen en zegt:
48Zoon van David, Jezus, ontferm u over mij!
En velen bestraften hem, opdat hij zou zwijgen.
49Maar hij schreeuwde des te meer:
Zoon van David, ontferm u over mij!
En Jezus stond stil en zei:
Roep hem!
Zij roepen de blinde, zeggend:
Houd moed, sta op, hij roept je!
50Toen wierp hij zijn mantel af,
sprong hij op en kwam naar Jezus toe.
51En hem antwoordend, zei Jezus hem:
Wat wil je dat ik zal doen?
De blinde zei tot hem:
Rabboeni, dat ik weer zal zien!
52En Jezus zei tot hem:
Ga heen, je geloof heeft je behouden.
En dadelijk zag hij weer,
en ging hij hem volgen op de weg.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Zesde zondag van de herfst
Laatste wijziging 16 Jun 2015 19:12:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 10,46-52 [Evangelie] , Mar. 10,46-52 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 10,46-52 [Commentaar] Bartimeüs

Zesde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 10,46-52 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon