aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag na Epifanie, 14 januari 2007
Johannes 2,1-11
Bruiloft te Kana
Vertaling
1Op de derde dag:
een huwelijksfeest geschiedde!
In Kana in Galilea.
De moeder van Jezus was daar.
2Ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd voor het feest.
3De wijn raakte op.
Zegt de moeder van Jezus tegen hem:
Zij hebben geen wijn.
4Jezus zegt tegen haar:
Wat1 wilt u van mij?
Mijn uur is nog niet gekomen.
5Zijn moeder zegt tegen de bedienden:
Wat hij u ook zegt,
doet dat!
6Er lagen daar zes stenen watervaten,
vanwege het reinigingsgebruik van de Joden,
elk met een inhoud van 80 tot 120 liter.
7Zegt Jezus tegen hen:
Vult de vaten met water.
Zij vulden die tot de rand.
8Dan zegt hij tegen hen:
schept er nu van
en brengt dat naar de opzichter van het feest.
Dat deden ze.
9Toen de opzichter van het feest het water geproefd had
dat wijn geworden was
(hij wist niet
waar het vandaan kwam,
de bedienden die het water geschept hadden,
die wisten het wel)
daar roept de opzichter van het feest de bruidegom.
10Hij zegt tegen hem:
Iedereen zet altijd eerst de goede wijn neer
en wanneer men dronken is de mindere;
u hebt de goede wijn bewaard tot dit moment.
11Dat deed Jezus als begin van de tekenen in Kana in Galilea.
Het onthulde zijn glans
Zijn leerlingen stelden hun vertrouwen in hem.
Noten
1In onderstaande vertaling heb ik voor vers 4 de NBV gevolgd. Ik denk dat het ОіПЌОЅО±О№ onvertaalbaar is, omdat bij elke vertaling een gevoelslaag meekomt die niet beoogd wordt. Het О¤ОЇ бјђОјОїбЅ¶ ОєО±бЅ¶ ПѓОїОЇ lijkt mij door de NBV goed getroffen (Jaap Goorhuis).
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 2e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 11 Feb 2021 11:15:44
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties:
jaap goorhuis: wellicht kan vers 4 beter nog vertaald worden met: Wat moet ík daarmee? En jij? [2007-01-12 13:08:02]
jaap goorhuis: Je kunt het egeneto van vers één natuurlijk wegvertalen, zoals zowel NBG als NBV doen, maar ik vind dat je dat niet moet doen, ook al levert het geen gebruikelijk Nederlands op. Gebruikelijk Grieks is het namelijk evenmin. In het Grieks kan je even gemakkelijk zeggen 'èn'. In het gebruik van 'egeneto' ligt m.i. besloten dat het hier gaat om iets wat van God uit gebeurt. Woord dat vlees wordt, dabar dat geschiedt. Zo wil dit verhaal dus verstaan worden(jaap goorhuis). [2007-01-12 13:39:21]

Andere vertalingen: Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-11 [Evangelie] De beste wijn, Joh. 2,1-11 [Evangelie] , Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-12 [Evangelie] , Joh. 2,1-11 [Evangelie]

2e zondag na Epifanie - wit

Bruiloft te Kana Joh. 2:1-11

Overige teksten:

Jes. 62,1-5 [OT]
Joh. 2,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1237; Colofon