aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dertiende zondag van de zomer, 16 september 2012
Jesaja 45,20-45
Vertaling
20Verzamel je en kom samen dichterbij
[jullie]1 van de naties die ontkomen zijn
Zij zijn onwetend
zij die hun uit hout gesneden beeld dragen2
en bidden tot een god
die niet kan bevrijden.
21Doe een melding uitgaan en laat [ze] dichterbij komen
laten ze zich ook samen beraden.
Wie heeft dit van oudsher doen horen
er sinds ooit melding van gemaakt?
Ben ik het niet, JHWH?
Er is geen god behalve ik.
Een rechtvaardige en bevrijdende god
is er niet buiten mij.
22Wend je aangezicht naar mij en laat je bevrijden
jullie, alle uiteinden van de aarde
want ik ben god en niemand anders.
23Bij mijzelf zweer ik:
er gaat rechtvaardigheid uit mijn mond
een woord dat niet terug zal keren:3
dat voor mij elke knie zal buigen
[bij mij] iedere tong zal zweren.
24Alleen bij JHWH – zo zegt men van mij –
is er rechtvaardigheid4 en kracht
tot hem zal men komen, beschaamd
allen die laaiend zijn op hem.
25In JHWH gerechtvaardigd zal zich beroemen
het gehele nageslacht van Israël.
Noten
1Door inspringen laat ik de cola zien waarin BHS de tekst indeelt.
2Vgl. de פשלים (gesneden beelden) uit de tien geboden.
3Ik volg hier evenals Buber de indeling in woordgroepen zoals BHS die geeft; het is ook mogelijk דבר met צדקה te verbinden. De constructie דבר ולא ישוב lijkt overigens weinig gebruikelijk, wat weer tegen mijn indeling zou pleiten.
4MT heeft meervoud, maar ‘rechtvaardige daden’ doet afbreuk aan de poëtische zeggingskracht.
Afdrukken | vertaling door evert | bij Dertiende zondag van de zomer
Laatste wijziging 4 Jul 2012 09:15:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 45,20-25 [OT] Geen God behalve JHWH, Jes. 45,20-25 [OT] , Jes. 45,20-25 [OT]

Dertiende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,14-29 [Evangelie]
Jes. 45,20-45 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2147; Colofon