aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Negende zondag van de zomer, 19 augustus 2012
Jesaja 35,1-10
Vertaling
1De woestijn en het dorre land zullen zich verheugen,
en de woestenij zal juichen, en bloeien als een narcis.
2Bloeien, bloeien zal ze, en zich verheugen;
ja zelfs blijdschap der jubel,
de glorie van de Libanon zal haar gegeven worden,
de heerlijkheid van de Karmel en van de Sharon;
zij zullen zien de glorie van JHWH
de heerlijkheid van onze god.
3Maak sterk de slappe handen,
en de knieГ«n die struikelen, maak ze krachtig.
Zeg tot de benauwden1 van hart:
4Wees sterk! Vrees niet!
Zie, jullie god: wraak zal komen,
vergelding2 Gods,
hijzelf zal komen en jullie bevrijden.
5Dan zullen geopend worden de ogen van de blinden,
en de oren van de doven zullen opengaan.
6Dan zal de lamme springen als een hert,
en jubelen zal de tong van de stomme3
want in de woestijn zullen wateren losbreken,
en rivieren in de woestenij.
7De droogte zal worden tot een poel,
de dorstige grond tot waterbronnen,
op de plaats van de jakhalzen, waar zij zich neerleggen,
zal gras zijn, met riet en papyrus.
8Er zal daar een straat, een weg zijn,
'heilige weg' zal zij genoemd worden;
een onreine zal daarop niet voortgaan,
hijzelf gaat hun voor op de weg4
zodat (zelfs) dwazen niet zullen verdwalen.
9Geen leeuw zal daar zijn,
noch zal een verscheurend dier daarop gaan,
dat wordt daar niet gevonden,
de gelosten5 gaan daar,
10en de vrijgekochten van JHWH zullen terugkeren,
zij komen naar Sion met jubel
eeuwige vreugde is op hun hoofd
blijheid en vreugde dragen zij mee
maar wijken zullen verdriet en zorgen.
Noten
1Letterlijk: de gehaasten van hart. SV: onbedachtzamen, Buber: 'Herzverscheuchten' (verscheuchen = verjagen). Het element stress is duide-lijk aanwezig.
2Niet alleen negatief; vgl. ook de weldaden in Ps. 103,2, en Spr. 19,17: beloning voor wie zich over de arme ontfermt.
3Een goed alternatief voor dit woord is er niet; sprakeloos? Afasie-patiГ«nt?!
4Buitengewoon moeilijke passage. 'Hij zal alleen voor hen zijn' (NBG'51) is problematisch: הוא kan moeilijk op דֶרֶך slaan dat fem. is, dus 'hij' moet wel JHWH zijn (vgl. vs. 4). Het helpt iets door למו als להם te lezen, 'voor hen.' Zijn de dwazen te vergelijken met de onreinen en zijn ze dus niet toegelaten op de weg (NBG'51) of zullen ze er niet verdwalen? Ik volg Buber: nicht kann auf dem ein Makliger wandern. / Selber ER geht ihnen den Weg voran, / daГѓЕё auch Toren sich nicht verlaufen. Zo ook, verrassend, Groot Nieuws.
5Van גאל — lossen, dus niet verlosten zoals NBG/NBV (vgl. o.a. Ruth 4).
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Negende zondag van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] De dorre vlakte der woestijnen, Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [Luthers leesrooster] , Jes. 35,1-10 [OT]

Negende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 7,31-37 [Evangelie]
Jes. 35,1-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 347; Colofon