aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag van de zomer, 29 juli 2012
Jesaja 63,7-14
Vertaling
7De blijken van trouw van JHWH wil ik gedenken1
de roemruchte daden van JHWH
om alles wat hij ons heeft bewezen
rijk aan vriendschap.
Hij heeft ons die bewezen naar zijn barmhartigheden
en naar de rijkdom aan blijken van zijn trouw.
8Hij zei:
Zij zijn toch mijn volk
zonen die niet zullen teleurstellen
en hij werd hun tot bevrijder.
9In al hun benauwdheid was het niet een afgezant of bode
maar zijn aangezicht dat hen heeft bevrijd.
In zijn liefde, in zijn mededogen
heeft hij zelf hen verlost, hen opgetild, hen gedragen
al de dagen van eertijds.
10Maar zij, zij waren rebels
en krenkten de geest van zijn heiligheid —
en hij veranderde voor hen in vijand
hij zelf beoorloogde hen.
11Maar hij gedacht de dagen van eertijds …
Mozes … zijn volk
Waar is hij die hen deed opgaan uit Zee
met de herder van zijn kudde?
Waar is hij die in het midden ervan
de geest van zijn heiligheid plaatste?
12die deed gaan aan de rechterhand van Mozes
zijn glansrijke arm?
die de wateren kliefde voor hun aangezicht uit
om zich een eeuwige naam te maken?
13die hen deed gaan door de Waterdiepten …?
– als een paard in de steppe –
zij struikelden niet
14– als vee dat afdaalt de vallei in –
zo deed de geest van JHWH hem rust vinden
Zo heb je je volk geleid
om je een glansrijke naam te maken.
Noten
1Vertaling: Kees van Duin.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Zesde zondag van de zomer
Laatste wijziging 25 Jun 2012 12:21:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 63,7-14 [OT] , Jes. 63,7-14 [OT] , Jes. 63,7-14 [OT] , Jes. 63,7-14 [OT]

Zesde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 6,45-56 [Evangelie]
Jes. 63,7-14 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon