aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de zomer, 15 juli 2012
Jesaja 52,1-6
Vertaling
1Word wakker, word wakker
bekleed je met je kracht, Sion,
bekleed je met het kleed van je schoonheid,
Jeruzalem, heilige stad;
want geen onbesnedene1 of onreine zal meer in je komen.
2Schud het stof van je af,
sta op, gevangene2 Jeruzalem
open de ketenen om je hals
gevangen dochter Sion.
3Voorwaar, zo zegt JHWH:
voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld3 zul je gelost worden.
4Voorwaar, zo zegt de heer JHWH:
naar Egypte is mijn volk in het begin4 afgedaald
om daar als vreemdeling te verblijven,
op het einde heeft Assur het onderdrukt.
5En nu, wat is me dit hier? – godsspraak van JHWH:
voor niets is mijn volk gegrepen,
zijn overheersers maken kabaal – godsspraak van JHWH
en voortdurend, de hele dag, wordt mijn naam bespot.
6Daarom zal mijn volk mijn naam kennen,
daarom, op die dag [weten]
dat ik het ben die spreekt:
Hier ben ik!
Noten
1Lett.: voorhuid.
2Met één letter tekstemendatie sjevi — sjeviah (zie tweede vershelft); zo ook Buber.
3Lett.: zilver.
4Begin / einde staan in dit vers tegenover elkaar, dat moet uitkomen ev. ten koste van een fraaiere vertaling.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Vierde zondag van de zomer
Laatste wijziging 25 Jun 2012 12:14:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 52,1-6 [OT] Wordt wakker!, Jes. 52,1-6 [OT] , Jes. 52,1-15 [OT-alt] , Jes. 52,1-15 [OT] , Jes. 52,1-6 [OT]

Vierde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 6,6-13 [Evangelie]
Jes. 52,1-6 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 538; Colofon