aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ezechiël 2,1-7
1Hij zei tot mij:1
Mensenzoon,
sta op je voeten
ik wil met je spreken.
2Er kwam geest in mij toen hij met mij sprak
en die zette mij op mijn voeten
en ik hoorde hem die tot mij sprak.
3Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
ík zend jou tot de zonen van Israël,
tot de rebellerende naties
die tegen mij rebelleren.
Zij en hun vaderen komen tegen mij in opstand,
tot op deze dag zelf.
4De zonen zijn
stug van gezicht en verhard van hart –
ík zend jou tot hen;
zeg tot hen:
‘Zo zegt mijn Heer JHWH –’
5En zij, of ze [nu] horen of nalaten
– want Huize Weerspannigheid zijn ze –,
ze zullen weten dat er een profeet geweest is in hun midden
6En jij, mensenzoon,
vrees niet voor hen
en voor hun woorden: vrees niet.
Al zijn er stekels en doornen bij je
en zit je tussen schorpioenen,
vrees niet voor hun woorden
en laat je door hun gezichten niet verbijsteren,
want Huize Weerspannigheid zijn ze.
7Je zult mijn woorden tot hen spreken,
of ze [nu] horen of nalaten –
want weerspannig zijn ze.
Noten
1Vertaling: Amstelpreekteam, corr. Evert van den Berg.

Afdrukken | vertaling door evert | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 5 Jun 2018 16:00:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 2,1-7 , Ez. 2,1-7 , Ez. 2,1-7
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 627; Colofon