aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van de herfst, 21 oktober 2012
Marcus 10,32-45
Een dienaar als voorganger...
Vertaling
32Toen zij dan onderweg waren,
en optrokken naar Jeruzalem,
ging Jezus hen vooruit,
en zij waren ontsteld,
die volgden waren bevreesd.
En de twaalven weer tot zich nemend,
begon hij hun te zeggen,
33wat hem op het punt stond te overkomen:
Zie,
wij gaan op naar Jeruzalem
en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden,
en zij hem zullen hem ter dood veroordelen,
34en hem overleveren aan de heidenen,
en zij zullen hem bespotten en bespugen,
en hem geselen en doden,
en na drie dagen zal hij opstaan.

35En Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus,
kwamen op hem af en zeiden:
Meester, wij willen wel,
36dat u voor ons zou doen,
wat wij van u verlangen.
37Hij zei dan tot hen:
Wat willen jullie dat ik voor jullie zal doen?
Zij zeiden hem dan:
Geef ons, dat wij,
één ter rechter— en één ter linkerzijde,
gezeten mogen zijn in uw glorie.
38Jezus zei hun echter:
Jullie weten niet wat je verlangt !
Kunnen jullie de beker drinken,
die ik drink,
of gedoopt worden met de doop,
waarmee ik gedoopt word?
39Zij zeiden hem evenwel: wij kunnen het !
Jezus zei hun echter:
De beker die ik drink, zullen jullie drinken,
en met de doop waarmee ik gedoopt wordt,
zullen ook jullie gedoopt worden,
40het zitten evenwel ter rechter— en linkerzijde.
is niet aan mij te vergeven,
maar het is voor wie het toe komt.

41En toen de tien het hoorden,
raakten ze hevig verontwaardigd om Jacobus en Johannes,
en Jezus riep hen tot zich en zegt hen:
42jullie weten dat zij die menen de volkeren te regeren,
hen overheersen,
en hun groten oefenen macht over hen uit,
43Zó is het bij jullie niet !
Maar wie bij jullie groot wil worden,
hij zal jullie dienaar zijn,
44en wie bij jullie de eerste wil zijn,
zal de slaaf van allen zijn.
45Want ook de Mensenzoon
is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen
en zijn leven te geven als een losgeld voor velen.  
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Vijfde zondag van de herfst
Laatste wijziging 4 Oct 2012 12:09:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 10,32-45 [Evangelie] , Mar. 10,32-45 [Evangelie] , Mar. 10,32-45 [Evangelie]

Vijfde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 10,32-45 [Evangelie]
Jes. 29,18-24 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 171; Colofon