aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de herfst, 7 oktober 2012
Marcus 10,1-16
Vertaling
1Hij stond op vandaar en gaat naar de bergen van Judea
aan de overzijde van de Jordaan.
Weer trekken scharen samen naar hem
en zoals hij gewoon was onderwees hij hen.
2Farizeeën kwamen op hem af.
Zij vroegen hem:
mag een man zijn vrouw wegsturen?
Om hem op de proef te stellen.
3Hij antwoordde hen:
Wat heeft Mozes jullie opgedragen?
4Zij zeiden:
Mozes heeft toegestaan:
schrijf een scheidbrief en stuur (haar) weg.
5Jezus zei tegen hen:
vanwege de hardheid van jullie hart
heeft hij voor jullie dit gebod geschreven,
6maar vanaf het begin van de schepping
heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
7Daarom verlaat een mens zijn vader en moeder
en zal hij verenigd worden met zijn vrouw.
8Zij zullen zijn, die twee, tot één enkel vlees,
zodat zij niet meer twee, maar één vlees zijn.
9Welnu, wat God onder één juk gebracht heeft
moet de mens niet uit elkaar halen.
10Weer thuis ondervroegen zijn leerlingen hem hierover.
11Hij zegt tegen hen:
wie zijn vrouw wegstuurt en een ander trouwt,
pleegt overspel tegen haar.
12En wanneer zij haar man heeft weggestuurd,
en een ander trouwt
pleegt zij overspel.
13Men bracht kinderen naar hem toe
opdat hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen berispten hen.
14Toen Jezus dat zag werd hij boos en zei tegen hen:
Laat de kinderen tot mij komen,
houd ze niet tegen,
want van zulke mensen is het koninkrijk van God.
15Werkelijk ik zeg jullie;
wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind
zal er niet in binnengaan.
16Hij omarmde en zegende hen en legde hen de handen op.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Derde zondag van de herfst
Laatste wijziging 24 Sep 2012 07:11:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 10,1-16 [Evangelie] Wat God tot één span heeft gemaakt..., Mar. 10,1-16 [Evangelie] , Mar. 10,1-16 [Evangelie] Vrouwen en Kinderen Eerst

Derde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 10,1-16 [Evangelie]
Mal. 2,10-16 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 581; Colofon