aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van de herfst, 23 september 2012
Marcus 9,30-37
De grootste moet de minste (durven) zijn.
Inleiding
Discussie onderweg wie de belangrijkste is van de discipelen.
Vertaling
30En vandaar gingen zij weg1 , en reisden zij Galilea rond
en hij heeft niet gewild
dat iemand het zou weten,
31want hij leerde2 zijn leerlingen
en heeft tegen hen gezegd3 :
de zoon van de mensen wordt overgeleverd
in de handen van mensen
en zij zullen hem doden
en als hij gedood is4 ,
zal hij na drie dagen opstaan.
32Zij begrepen dit woord niet, maar vreesden hem ernaar te vragen.
33Ze kwamen aan in Kapernaüm.
In huis gekomen vroeg hij hen:
Waarover waren jullie onderweg in gesprek5 ?
34Zij zwegen echter,
want ze hadden onderweg met elkaar woorden gehad6
wie de grootste was.
35Hij ging zitten7
en riep de twaalf en zei tegen hen:
Als iemand de eerste wil zijn,
die zal van allen de laatste zijn
en van allen de dienaar.
36En hij nam een kind,
liet het staan in  hun midden,
omarmde het
en zei tegen hen:
37Wie één van deze kinderen ontvangt
met een beroep op mijn naam,
ontvangt mij;
wie mij ontvangt,
ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft.
Noten
1Participium aoristus.
2Imperfectum
3Imperfectum
4Participium aoristus
5διαλογίζομαι: disputeren, twisten, in gesprek zijn, overleggen.
6Nu διαλέγομαι
7Participium aoristus
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Eerste zondag van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:27:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,30-37 [Evangelie] De tweede lijdensaankondiging, Mar. 9,30-37 [Evangelie] , Mar. 9,30-37 [Evangelie]

Eerste zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,30-37 [Evangelie]
Deut. 13,1-6 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 150; Colofon