aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Elfde zondag van de zomer, 2 september 2012
Marcus 8,22-26
Blind
Inleiding
Een genezing in etappes.
Vertaling
22Zij kwamen aan in Betsaïda.
Daar brachten zij een blinde bij hem.
En zij drongen er bij hem op aan
dat hij hem aan zou raken.
23Hij nam de blinde bij de hand,
bracht hem buiten het dorp,
spuugde in zijn ogen,
legde hem de handen op
en vroeg hem:
zie je iets?
24Hij zag op, en zei:
Ik zie de mensen.
Als bomen zie ik ze rondwandelen1 .
25Vervolgens legde hij weer de handen op zijn ogen.
En nu zag hij heel duidelijk.
Hij genas,
en zag alles ook in de verte heel scherp.2 .
26En hij zond hem naar zijn huis,
zeggend:
Ga het dorp niet binnen.
Noten
1De NBV en de Naardense Bijbel vertalen met meer logica: Ik zie de mensen. Het zijn net bomen. Maar ze lopen rond!
2Valt er nog iets te doen met dat διαβλέπω en ἐμβλέπω? Zou je daar ‘doorzien’en ‘inzien’ van kunnen maken? Iets als: “Daarmee is hij genezen met doorzicht en helder inzicht in alles”
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Elfde zondag van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 18:35:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 8,22-26 [Evangelie] , Mar. 8,22-26 [Evangelie] helder zicht, Mar. 8,22-26 [Evangelie] De blinde bij Bethsaïda

Elfde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 8,22-26 [Evangelie]
Zach. 8,20-23 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 607; Colofon