aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tiende zondag van de zomer, 26 augustus 2012
Marcus 8,1-21
Inleiding
Wie het brood aan de menigte durft voor te zetten heeft genoeg van de zuurdesem van de Farizeeen...
Vertaling
1In die dagen1
— er is weer veel menigte en ze hebben niets te eten –
roept hij de leerlingen bij zich,
hij zegt tegen hen:
2Ik ben geroerd2 door de menigte,
omdat ze al drie dagen bij mij blijven
en niets te eten hebben.
3En als ik hen ongevoed3 naar hun huis laat gaan,
zullen ze onderweg uitgeput raken4 ;
en sommigen van hen zijn van ver gekomen.
4Zijn leerlingen reageerden op hem:
Waar zal iemand het vandaan kunnen halen5
om dezen hier met broden te verzadigen6 in de woestenij7 ?!
5Hij vroeg hun:
Hoeveel broden hebben jullie?
Zij zeiden:
Zeven...
6Dan laat hij het bericht uitgaan8 naar de menigte
om áán te gaan liggen9 op de aarde.
Hij nam de zeven broden
en sprak de dankzegging uit,
hij brak ze
en gaf ze aan zijn leerlingen,
om ze voor te zetten10 ,
en zij zetten ze voor aan de menigte.
7Ze hadden ook een paar visjes;
hij sprak daarover de zegen uit
en zei
dat ze ook deze moesten voorzetten.
8Zij aten
en werden verzadigd,
en ze haalden de overblijfsels van de brokken op: zeven manden.
9Er waren ongeveer vierduizend...
Toen liet hij hen gaan.
10En meteen stapte hij op, het schip in, met zijn leerlingen,
en hij kwam in de streken van Dalmanoetha.
11Toen liepen de Farizeeën uit11
en begonnen samen met hem te onderzoeken12 :
ze zochten van zijn kant een teken vanaf de hemel,
zo probeerden ze hem uit...
12Hij zucht omhoog13 in zijn geest,  
hij zegt:
Wat zoekt dit geslacht14 een teken?
Het is zeker, zeg ik jullie:
óf15 aan dit geslacht een teken gegeven zal worden...
13Hij liet hen gaan
en stapte weer op,
hij ging weg naar de overkant.
14En ze waren vergeten broden mee te nemen
en op één brood na hadden ze niets bij zich op het schip.
15Toen droeg hij hun op,
hij zei:
Kijk uit,
zie af van de zuurdesem van de Farizeeën
en van de zuurdesem van Herodes.
16En zij bespraken met elkaar16 ,
dat ze geen broden hadden...
17Als hij dat merkt,
zegt hij tegen hen:
Wat ben je aan het overleggen,
dat je geen broden hebt?
Verstaan jullie het nog niet,
begrijpen jullie het niet?!
Hebben jullie een hart dat verhard is17 ?!
18Ogen hebben jullie – jullie zien niet,
en oren hebben jullie – jullie horen niet’?18
Herinneren19 jullie je niet,
19toen ik de20 vijf broden brak voor de21 vijfduizend,
hoeveel korven vol brokken jullie ophaalden?!
Ze zeggen tegen hem:
Twaalf...
20En toen met de zeven (broden) voor de vierduizend,
hoeveel manden gevuld met brokken jullie ophaalden?!
Ze zeggen:
Zeven...
21Toen zei hij tegen hen:
En nog begrijpen jullie het niet?!
Noten
1NBV heeft geen dagen, maar het slappe ‘op een keer’...
2in een werkvertaling van Klaas Eldering lees ik: ‘Ik heb buikpijn over...’; NB: ‘mijn hart trekt samen’, NBV topdown: ‘ik heb medelijden met al die mensen’
3Zo Klaas Eldering; NBV familiair: met een lege maag’
4‘wegsturen’ en ‘uitgeput raken’ 2 x λύω, 1x met ἀπό, 1x met ἐκ; helaas is dit in de vertaling niet hoorbaar te maken...
5omslachtig uitgedrukt in het origineel, in de vertaling dus ook
6NBV verzwakkend ‘voorzien van...’
7laat de herinnering aan de woestijntocht doorklinken
8NB: ‘kondigt hij af’
9verrassende term voor de maaltijd
10als de verteller ‘uitdelen’ (zo NBV) had willen zeggen, had hij dat wel gedaan...
11zo NB
12‘zoeken’ is hier een motiefwoord; NB: ‘ruzie zoeken’; NBV ‘discussiëren’
13ἀνά (‘omhoog’) haalt toch even de hemel erbij, maar anders...; grappig dat ‘Murre’ als betekenis geeft ‘diep zuchten’, zo ook al NB en NBV
14NBV: ‘uw soort mensen’
15of toch ‘als aan...’, met evenzeer een open einde; zo NB; NBV vult teveel in
16NB: ‘zij bleven tegen elkaar maar zeggen’
17NBV laat het hart weg: ‘hardleers’
18Cf. Jeremia 5,21; Ezechiël 12,2
19waarom negeert de NBV dit uitgesproken woord en vertaalt ‘weten’?
20dit versterkende lidwoord laat de NBV weg
21idem
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Tiende zondag van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 16:57:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 8,1-21 [Evangelie] De tweede broodvermenigvuldiging, Mar. 8,1-21 [Evangelie] Horen, zien en... begrijpen?!, Mar. 8,1-21 [Evangelie] , Mar. 8,1-9 [Evangelie]

Tiende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 8,1-21 [Evangelie]
2Kon. 4,42-44 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 347; Colofon