aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Negende zondag van de zomer, 19 augustus 2012
Marcus 7,31-37
zelfs de doven doet hij horen
Vertaling
Marcus 7: 31 — 37

31Toen hij weer wegtrok uit het gebied1 van Tyrus
kwam hij door Sidon naar de zee2 van Galilea
midden tussen het gebied van Dekapolis3 .
32Ze brachten hem een dove die moeilijk sprak
en ze smeekten hem om deze de hand op te leggen.
33Hij nam hem apart, buiten de menigte,
stak zijn vingers in diens oren,
spuugde en raakte zijn tong aan,
34en hij keek omhoog naar de hemel, zuchtte
en zei tot hem:
Effatha
dat is: ga open!
35En terstond ging zijn gehoor open
en kwam zijn tongriem4 los
en hij sprak goed5 .
36En hij beval hun om aan niemand iets te vertellen;
maar hoe meer hij [het] hun beval
des te uitvoeriger6 bazuinden7 zij het rond
37en uitermate ontsteld zeiden ze:
Alles heeft hij welgedaan,
zelfs de doven doet hij horen
en sprakelozen8 spreken.

Noten
1zie Murre, Lexicon: grens, het door grenzen ingesloten gebied
2bekend als: meer, maar dat staat er niet
3letterlijk: de Tien Steden
4letterlijk: de band van zijn tong
5orthoos, nl. recht, juist
6boven het gewone uitstijgend, overvloedig
7kèrusso: uitroepen, uitschreeuwen, bekend maken, omroepen
8alalous, de stommen, zij die geen spraak hebben, Zie NaB. Vanwege de alliteratie overgenomen
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Negende zondag van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 7,31-37 [Evangelie] Effatha!, Mar. 7,31-37 [Evangelie] effatha, Mar. 7,31-37 [Evangelie] Open gaan, Mar. 7,31-37 [Luthers leesrooster]
Exegeses: Mar. 7,31-37 [Commentaar] Open de dove oren

Negende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 7,31-37 [Evangelie]
Jes. 35,1-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon