aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag van de zomer, 12 augustus 2012
Marcus 7,24-30
geloof over de grenzen
Inleiding
de reden voor een tweede spijziging, nu voor de volkeren
Vertaling
24Hij stond op vandaar1
en ging weg2 naar het gebied3 van Tyrus4 .
Hij ging een huis binnen.
Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,5
— het was onmogelijk verborgen te blijven.
25Ja, gelijk hoorde een vrouw over hem,
die had een dochtertje, haar geest was onzuiver6
zij kwam en viel neer aan zijn voeten.
26Die vrouw nu was een Griekse,
een Syrofenicische van geboorte7
en zij vroeg hem dat hij de demonie8 zou uitwerpen uit haar dochter.
27Toen zei hij haar:
Laat eerst de kinderen verzadigd worden,
want het is niet mooi het brood9 van de kinderen10 te nemen
en het de hondjes11 toe te werpen.
28Zij nu antwoordde
en zegt hem:
Heer,12 ook de hondjes eten onder de tafel
van de kruimels van de kinderen13
29Toen zei hij tegen haar:
Omwille van dit woord,14
ga heen,
de demonie is uit je dochter uitgegaan.
30Toen zij dan naar huis was weggegaan,
vond ze het meisje15 in bed liggen
en de demonie uitgegaan.
Noten
1dit gedeelte vormt de scharnier naar en de reden van twee wonderbare spijzigingen: de eerste: alleen voor Israël: verwijzing naar Num. 27, Ps. 23, 12 korven en 5000 man cf. Joz. 8:12 – en de tweede: nu ook voor de Goyim “omwille van dit woord” dus: 4000 uit alle windstreken en zeven manden = zeven volkeren Deut. 7:1
2of: vertrok
3ὅριον plur. streken, als aanduiding van de veelvormigheid van het heidendom (de Ronde) maar Murre: “het door grenzen ingesloten gebied”
4Fenicië, dus niet in bereik van de “kinderen”
5bescheidenheid vlgs. Naastepad; de Ronde: “hij wilde van niemand iets weten en hij kon niet verborgen blijven”
6met deze vertaling is geprobeerd kasjroet te vermijden en het accent te leggen op de joodse visie: als goy ben je toch al onzuiver; Chouraqui: souffle contaminé
7combinatie van pejoratieve elementen
8zo ook Naastepad
9ἄρτος want het gaat in dit hele gedeelte vanaf Mar. 6:30 t/m Mar. 8:21 om het brood, spijzigingen!
10τέκνον van τίκτω, verwekken, hebr: zowel יֶלֶד‎ als בֵּן‎.
11verkleinwoord; alleen in Mat. 15:26-27 en Mar. 7:27-28, niet in LXX
12in vorige versies, voor 2008, van Nestle staat ook nog ναί – zeker
13παιδίον, die dus kennelijk niet zo netjes met hun “brood” omgaan; παῖς van kind tot knecht algemene aanduiding, hebr: עֶבֶד‎, אִישׁ.
14hiermee is Jezus afdoende beantwoord en wordt de weg vrijgemaakt naar de tweede spijziging
15παιδίον, Murre: verkleinwoord van παῖς; de Ronde: niet meer "haar dochtertje", maar het kind [meisej faw] als volwaardig lid van het gezin aan tafel
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Achtste zondag van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 18:12:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 7,24-30 [Evangelie] , Mar. 7,24-30 [Evangelie] Onder de tafel..., Mar. 7,24-30 [Evangelie]

Achtste zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 7,24-30 [Evangelie]
2Kon. 4,8-37 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1315; Colofon