aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de zomer, 15 juli 2012
Marcus 6,6-13
Vertaling
6Hij ging lerend rond in de dorpen
7Hij riep de twaalf bij zich
en begon hen uit te zenden, twee aan twee,
en gaf hen gezag over de onreine geesten
8hij gebood hen niets mee te nemen op weg
behalve alleen een staf:
geen brood, geen rugzak, geen geld op zak
9wel sandalen aandoen,
maar: trek niet twee onderkleden aan!
10En hij zei tot hen:
waar je ook maar een huis binnengaat  
houd daar verblijf tot je vandaar weer weggaat;
11als een plek jullie niet ontvangt
en ze niet naar jullie horen:
wanneer je daar vandaan trekt,
schudt dan het stof af dat onder je voeten zit
hen tot een getuigenis.
12En ze vertrokken
en verkondigden dat men zich zou omkeren;

13ze wierpen vele demonen uit,
zalfden vele zieken met olie
en behandelden (hen).
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Vierde zondag van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 12:13:00
Reacties:
mlvanwoerden: goedgekeurd [2012-06-26 16:34:04]

Andere vertalingen: Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] ergernis of verwondering, Mar. 6,6-13 [Evangelie] alleen een staf, Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie]

Vierde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 6,6-13 [Evangelie]
Jes. 52,1-6 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 975; Colofon