aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag na Trinitatis, 10 juni 2012
Marcus 3,20-35
Een verdeeld huis...
Vertaling
20En hij komt thuis.
Opnieuw komt er een menigte mee,
zodat zij zelfs geen brood kunnen eten.
21Wanneer zij, waar hij vandaan kwam, er van horen,
trekken ze er op uit om hem te grijpen.
Want zeiden ze:
Hij is uitzinnig.
22En de schriftgeleerden
en die uit Jeruzalem afgereisd waren, zeiden:
hij heeft Beëlzebul,
en door de aanvoerder van de demonen
werpt hij demonen uit.

23Terwijl hij hen samenriep,
sprak hij tot hen in gelijkenissen:
Hoe kan de satan de satan uitwerpen,
24en als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
hoe kan dat koninkrijk stand houden?
25En als een huis tegen zichzelf verdeeld is,
hoe zal dat huis kunnen bestaan?
26Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is,
kan hij niet bestaan,
maar is zijn einde daar.
27Niemand kan echter
het huis van een sterke binnengaan
en zijn huisraad wegroven,
als hij niet eerst die sterke gebonden heeft,
en dan berooft hij zijn huis.

28Amen, amen, ik zeg jullie:
alles zal de mensenkinderen vergeven worden,
de vergrijpen en de lasteringen,
wat ze ook gelasterd zullen hebben,
29Als iemand echter lastert
in de heilige Geest,
heeft hij in eeuwigheid geen vergeving.
maar is schuldig aan  een eeuwig vergrijp.
30Omdat ze zeiden:
Hij heeft een onreine geest.

31Wanneer zijn moeder en zijn broeders komen
stellen zij zich buiten op,
en zenden ze iemand tot hem om hem te roepen.
32En hij zat temidden van de menigte,
als ze hem zeggen:
Zie, uw moeder, uw broeders en zusters
zijn buiten en zoeken u!
33En antwoordend zegt hij hen:
Wie is mijn moeder en broeders?
34En de kring rondziende,
die om hem heen gezeten is, zegt  hij:
Zie, mijn moeder en mijn broeders!
35Wie de wil van God doet,
die is mijn broeder en zuster en moeder!
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Eerste zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 13 Feb 2021 13:35:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 3,20-35 [Evangelie] cartoons, Mar. 3,20-35 [Evangelie]

Eerste zondag na Trinitatis - groen

Beelzebul uitdrijven met Beelzebul.

Overige teksten:

Mar. 3,20-35 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2061; Colofon