aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 7 april 2012
Jesaja 54,4-14
Vertaling
(tot vrouwe Sion)

4Vrees niet, want je zult geen schande dragen.
Bloos niet, want je hoeft niet schaamrood te worden.
Ja, de schande van je jonge jaren mag je vergeten
en aan de smaad van je weduwetijd hoeft je niet meer te denken.
5Want je echtgenoot dat is hij die je maakte;
JHWH der Legerscharen is zijn naam.
Je [ver]losser, dat is de Heilige van Israël:
God der ganse aarde wordt hij genoemd.

6Ja, als een verlaten vrouw,
verslagen van geest,
zo roept JHWH jou [tot zich].
'De vrouw van de jeugdjaren
kan die versmaad worden?' zegt je God.
7'Voor een klein moment had ik je verlaten;
in groot erbarmen haal ik je terug.
8In torenhoge1 toorn
verborg ik mijn aangezicht een moment voor jou;
solidair voor altijd, erbarm ik mij over jou',
zegt je [ver]losser, JHWH.
9'Ja, een Noach-watervloed is dit voor mij:
Zoals ik gezworen heb, dat niet nog eens
een Noach-watervloed over de aarde zal komen,
zo zweer ik niet langer te toornen tegen jou
of te dreigen tegen jou.
10Want bergen mogen wijken,
heuvels mogen wankelen,
mijn solidariteit met jou, die zal niet wijken;
mijn verbond van vrede dat zal niet wankelen',
zo zegt jouw erbarmer, JHWH.

11'Jij neergehaalde,
door storm gestriemde,
troosteloze [stadsvrouwe],
zie, ik leg jouw [bouw]stenen neer in metselmortel,
ik fundeer je op saffieren;
12uit robijn maak ik je tinnen,
je poorten van karbonkelstenen,
heel je omwalling van edelstenen.
13Al je zonen zijn leerlingen van JHWH.
Groot is de vrede van je zonen!
14Door gerechtigheid word je opgericht.
Wees zó dan ver weg van onderworpenheid
nee, je hoeft niet [meer] te vrezen;
[ver weg] van terreur
nee, die zal je niet [meer] te na komen.'
Noten
1Rijm met een hapax legomenon.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Paaswake
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT]

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 16,1-8 [Evangelie]
Ez. 36,33-38 [OT-alt]
Gen. 22,1-19 [OT]
Jes. 54,4-14 [OT]
Ez. 36,24-28 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Sef. 3,12-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 112; Colofon