aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de Veertig Dagen, 11 maart 2012
Exodus 20,1-17
Vertaling
1Toen1 sprak God al deze woorden:

2Ik ben JHWH je god
die je heeft doen uitgaan uit het land Egypte,
uit het diensthuis.
3Er zullen voor jou geen andere goden zijn
naast mijn aangezicht.
4Je zult voor jezelf geen beeld maken
of wat voor afbeelding dan ook
van wat in de hemel boven is
of van wat op aarde beneden is
of van wat in het water onder de aarde is
5zodat je je daarvoor gaat buigen
of die gaat dienen
want ik, JHWH je god, ben een aanspraakmakende god
die de zonde van ouders bezoekt aan de kinderen
aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten;
6en die verbondsliefde bewijst aan duizenden
die mij liefhebben en mijn geboden bewaren.
7Je zult de naam van JHWH je god
niet betrekken op wat waardeloos is;
want niet ongestraft laat JHWH
wie zijn naam betrekt op wat waardeloos is.
8Gedenk de dag van de sabbat, om die te heiligen;
9zes dagen mag je dienen en al je werk doen
10maar de zevende dag is een sabbat voor JHWH je god:
dan zul je geen werk doen,
jij, noch je zoon, noch je dochter
noch je dienstknecht, noch je dienstmaagd, noch je kleinvee
noch de vreemdeling die in je poorten is.
11Want in zes dagen maakte JHWH de hemel en de aarde
de zee en al wat daarin is
en hij rustte op de zevende dag;
daarom zegende JHWH de dag van de sabbat en heiligde die.
12Eer je vader en je moeder
opdat je dagen verlengd worden
op de grond die JHWH je god je geeft.
13Je zult niet moorden.
14Je zult niet echtbreken.
15Je zult niet stelen.
16Je zult geen vals getuigenis spreken over je naaste.
17Je zult niet begeren het huis van je naaste,
niet begeren de vrouw van je naaste,
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd
noch zijn os, noch zijn ezel
noch iets dat van je naaste is.
Noten
1Vert. Richtsje Abma
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Derde zondag van de Veertig Dagen
Laatste wijziging 18 Feb 2012 11:10:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 20,1-17 [OT] , Ex. 20,1-17 [OT] , Ex. 20,1-21 [OT-alt] , Ex. 20,1-17 [OT] , Ex. 20,1-17 [OT]
Exegeses: Ex. 20,7-17 [OT-alt] Publieke eredienst en het goede leven.

Derde zondag van de Veertig Dagen -
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 14,12-23 [OT-alt]
Joh. 2,13-25 [Evangelie]
Ex. 20,1-17 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 844; Colofon