aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pasen, 8 april 2012
Ezechiël 37,1-14
Vertaling
1De1 hand van JHWH kwam over mij.
Hij deed mij in de geest naar buiten gaan
en zette mij neer in het midden van een dal.
Dat was vol beenderen.
2Hij deed mij daaromheen voorbijtrekken
en zie: er waren zeer velen op het oppervlak van het dal.
En zie: ze waren zeer verdord.
3Hij zei tot mij:
Mensenzoon, kunnen deze beenderen [weer] leven?
Ik zei:
Heer JHWH, U weet het.
4Hij zei tot mij:
Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen:
‘Jullie dorre beenderen, hoor het woord van JHWH.
5Zo spreekt de Heer JHWH tot deze beenderen:
Zie, ik breng [levens]geest in jullie
en jullie zullen [weer] leven.
6Ik leg spieren op jullie,
laat vlees over jullie heen groeien
en bedek jullie met huid.
[Levens]geest geef ik in jullie
en jullie zullen [weer] leven
en weten dat ik JHWH ben.’

7Ik profeteerde zoals mij geboden was
en zodra ik geprofeteerd had er kwam er een geluid
en zie, een aardbeving.
En de beenderen kwamen naar elkaar toe,
been aan been.
8Ik zag
en zie, er [kwamen] spieren op,
met vlees eroverheen
en huid bedekte hen.
Maar [levens]geest was er niet in hen.2

9Hij zei tot mij:
Profeteer tot de geest,
profeteer, mensenzoon,
en zeg tot de geest:
Zo zegt de Heer JHWH:
Kom van de vier windrichtingen van de geest, o geest
en blaas in deze gedoden,
dat ze [weer] leven!
10Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had,
de geest kwam in hen,
ze leefden
en gingen op hun voeten staan,
een zeer grote macht.

11Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
deze beenderen zijn heel huize Israël.
Zie, zij zeggen:
‘Onze beenderen zijn verdord,
en onze hoop is verloren.
Het is met ons gedaan!’
12Daarom, profeteer en zeg tot hen:
‘Zo zegt de Heer JHWH:
Zie, ik open jullie graven
ik doe jullie omhoogkomen uit jullie graven, mijn volk,
en laat jullie naar Israëls grond komen.
13Dan zullen jullie weten dat ik JHWH ben,
als ik jullie graven open
en jullie omhoog doe komen uit jullie graven, mijn volk.
14Ik zal in jullie mijn [levens]geest geven,
en jullie zullen leven.
Ik zal jullie rust verschaffen op jullie grond.
Dan zullen jullie weten
dat ik, JHWH, heb gesproken en het zal doen
– uitspraak van JHWH.’
Noten
1Vert. Amstelpreekteam, bew. Evert van den Berg
2NBG-1951 heeft hier: ...was er nog niet in hen en maakt mijns inziens dezelfde fout als de NBV in Genesis 1:2 met ‘de aarde was nog...
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Pasen
Laatste wijziging 17 Feb 2012 22:05:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 37,1-14 [OT] Israël zal als volk uit de dood herrijzen, Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT-alt] , Ez. 37,1-14 [OT] , Ez. 37,1-14 [OT]

Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 10,34-48 [Epistel]
Ez. 37,1-14 [OT-alt]
Jes. 25,6-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 145; Colofon