aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 7 april 2012
Ezechiël 36,33-38
Vertaling
33Zo1 zegt de heer JHWH:
Op de dag dat ik jullie reinig van al jullie schulden,
zal Ik de steden weer laten bewonen
en zullen de puinhopen herbouwd worden.
34Het verwoeste land zal weer bewerkt worden
in plaats van een woestenij te zijn
voor het oog van iedere voorbijganger.
35Dan zal men zeggen:
‘Dat land dat verwoest was, is geworden als de tuin van Eden.
De steden die, verwoest en vernield, in puin lagen
zijn weer versterkt en bewoond.’
36Dan zullen de volkeren
die om jullie heen resteren,2
weten dat Ik, JHWH, herbouwd heb wat vernield was
en beplant heb wat verwoest was.
Ik, JHWH, heb gesproken en zal het doen.
37Zo zegt de heer JHWH:
Verder zal Ik Mij door Huize Israël dit laten vragen
om voor hen te doen:
hen talrijk [te maken] als [een kudde] kleinvee aan mensen,
38als [aan JHWH] gewijd kleinvee, als kleinvee op Jeruzalems feesten:
zo vol zullen de verwoeste steden zijn met kudden mensen.
En zij zullen weten, dat Ik JHWH ben.
Noten
1Vert. Amstelpreekteam, bew. Evert van den Berg
2Hier klinkt de rest mee die de catastrofe van de ballingschap heeft overleefd.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Paaswake
Laatste wijziging 17 Feb 2012 21:28:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 16,1-8 [Evangelie]
Ez. 36,33-38 [OT-alt]
Gen. 22,1-19 [OT]
Jes. 54,4-14 [OT]
Jes. 55,1-11 [OT]
Ez. 36,24-28 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Sef. 3,12-20 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon