aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 22 februari 2012
2 Korintiërs 6,1-10
te groot voor het geluk alleen
Vertaling
II Korintiers 5:20 — 6: 10

20Vanwege Christus zijn wij dus gemachtigd,
alsof God door ons dringend laat vragen:
wij bidden vanwege Christus,
laat u met God verzoenen:
21Die geen zonde gekend heeft,
is vanwege ons
tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden
tot gerechtigheid van God in hem.

1En even dringend vragen wij als medewerkers,
dat jullie de genade van God
niet voor niets ontvangen. —
2want hij zegt:
´Ter juister tijd heb ik jullie verhoord,
op de dag van het heil ben ik jullie te hulp gekomen.´
Zie, nu is het de juiste, de welgevallige tijd,
zie, nu is het de dag van het heil. —
3Door niemand in iets enige aanstoot te geven,
4opdat de dienst niet versmaad wordt,
maar zichzelf in alles aan te bevelen
als dienaren van God.
in veel volharding
in verdrukkingen,
in noden,
in benauwdheden,
5in geseling,
in gevangenschappen
in oproeren,
in moeiten,
in slapeloosheid,
in vasten,
6in onthouding,
in kennis,
in geduld,
in mildheid,
in heilige Geest,
in ongeveinsde liefde,
7in woorden van waarheid,
in kracht van God.
Door middel van de wapens van de gerechtigheid
ter rechter— en ter linkerzijde,
8door eer en oneer,
door kwaad — en goed gerucht,
9als misleiders én waarheidlievend,
als onbekenden én ten volle gekend,
als stervenden en zie wij leven,
10als getuchtigden, maar niet ten dode,
als pijn lijdenden en toch altijd zich verheugend,
als armen en toch velen rijk makend,
als niets hebbenden en toch alles bezittend.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kor. 6,1-2 [Epistel] , 2Kor. 6,1-10 [Luthers leesrooster] , 2Kor. 6,1-10 [Epistel] , 2Kor. 6,1-10 [Epistel]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 3,16-21 [OT-alt]
2Kor. 6,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 900; Colofon