aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van Pasen, 6 mei 2012
Handelingen 6,1-15
Vertaling
1Terwijl in die dagen de leerlingen talrijker werden,
ontstond er gemor onder de Griekssprekenden tegen de Hebreeuwssprekenden,
omdat bij de dagelijkse bediening langs hun weduwen heengekeken werd.
2De Twaalf riepen de menigte der leerlingen bijeen en zeiden:
het is niet goed dat wij ons onttrekken aan het woord van God
wanneer wij de tafels bedienen.
3Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen onder u
van goede reputatie,
vol van geest en wijsheid,
die wij met deze zorg kunnen belasten.
4Dan zullen wij ons toeleggen op het gebed
en op de bediening van het woord.
5Dit woord vond bijval bij de hele menigte der leerlingen
en zij kozen Stefanus,
een man vol geloof en heilige geest
en Filippus en Prochorus en Nikanor,
alsmede Timon en Parmenas
en Nokolaüs, een bekeerling uit Antiochië.
6Zij stelden hen voor de apostelen
en dezen legden hen onder gebed de handen op.
7Het woord van God groeide op,
het getal der leerlingen nam in Jeruzalem zeer toe
en een grote schare van priesters gaf gehoor aan het geloof.

8Stefanus nu, vol genade en kracht,
verrichtte grote wonderen en tekenen onder het volk.
9Maar sommigen uit de zogenoemde synagoge der Libertijnen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen
en uit Cilicië en Asia
stonden op en spanden tegen Stefanus samen,
10maar zij waren niet bestand tegen de wijsheid en geest(kracht)
waarmee hij sprak.
11Toen schoven zij mannen naar voren die zeiden:
wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken
tegen Mozes en tegen God.
12Zij jutten het volk op,
alsmede de oudsten en de schriftgeleerden;
zij overvielen hem, sleurden hem mee
en brachten hem naar het Sanhedrin.
13Zij lieten valse getuigen opstaan die zeiden:
deze mens houdt niet op woorden te spreken
tegen de heilige plaats
en tegen de wet.
14Wij hebben hem namelijk horen zeggen
dat Jezus, die Nazoreeër,
deze plaats zal verwoesten
en de gewoonten die Mozes ons gegeven heeft
zal veranderen.
15Allen die in het Sanhedrin zaten staarden hem aan
en zagen dat zijn aangezicht was als het aangezicht van een engel.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e zondag van Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2021 12:23:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 6,8-15 [Epistel] , Hand. 6,1-7 [Evangelie] , Hand. 6,1-7 [Evangelie] Het conflict tussen Grieks- en Arameessprekenden

5e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 6,1-15 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 24; Colofon