aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van pasen, 22 april 2012
Handelingen 3,17-26
Vertaling
17En nu, geliefden, weet ik
dat jullie uit onwetendheid gehandeld hebben,
net als jullie leiders.
18Maar God heeft –
wat hij tevoren door de mond
van alle profeten had verkondigd:
dat zijn gezalfde moest lijden –
zo in vervulling doen gaan.
19bekeert u en keert om,
opdat jullie zonden worden uitgewist,
20opdat er – van Gòdswege –
tijden van verfrissing mogen komen
en dat Hij jullie de voorbestemde gezalfde Jezus moge zenden,
21die de hemel moest ontvangen –
tot de tijden van het herstel van alles,
waarvan god gesproken heeft
door de mond van zijn heilige profeten,
van oudsher.
22Mozes toch heeft gezegd:
de Heer jullie God
zal jullie een profeet doen opstaan
uit jullie broeders, zoals mij.
Naar hem zullen jullie horen,
naar al wat hij jullie zal zeggen.
23En elke ziel die niet luistert naar die profeet,
zal uit het volk worden uitgeroeid.
24En alle profeten sinds Samuël –
en die daaropvolgend hebben gesproken,
hebben deze dagen ook aangekondigd.
25Jullie zijn de zonen van de profeten
en van het verbond,
dat God voor jullie vaderen heeft ingesteld,
toen Hij tot Abraham zei:
En in uw nageslacht
zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend.
26Voor jullie allereerst
heeft God zijn knecht doen opstaan
en hem gestuurd om jullie te zegenen,
wanneer een ieder zich afkeert
van zijn slechte daden.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 3e zondag van pasen
Laatste wijziging 25 Jan 2021 20:46:51
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e zondag van pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 3,17-26 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2034; Colofon