aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 6 april 2012
Hebreeën 9,11-15
Vertaling
11Maar1 Christus is gekomen2 ,
als hogepriester van de komende goede dingen,
door de grotere en meer volmaakte3 tent4 heen,
niet met handen gemaakt,
dat is: niet van deze schepping,
12en niet door het bloed van bokken en kalveren,
maar door zijn eigen bloed
eens en voor altijd binnengegaan
in het heilige5
en heeft eeuwige verlossing gevonden.
13Want als het bloed van bokken en stieren
en de as van een vaars6
waarmee de ontwijden7 besprenkeld worden,
hen heiligt tot reiniging van het lichaam8 ,
14hoeveel te meer zal dan het bloed van de Christus
die door een eeuwige geest
zichzelf als onberispelijk aan God heeft geofferd,
ons geweten reinigen
van dode werken
tot het dienen9   van een levende God.
15En daarom is hij
de middelaar van een nieuw verbond
opdat
— een dood geschied zijnde
tot verzoening van de overtredingen
volgens het eerste verbond —
zij die geroepen zijn,
de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen10
Noten
1Er staat in het Grieks het tussenwerpsel δέ.
2παραγίνομαι: komen, arriveren, present zijn, verschijnen
3Zowel van dingen als meer in morele zin.
4Soms ook vertaald als ‘tent van het verbond; tabernakel’.
5τὰ ἅγια, kan ook vertaald worden als ‘heiligdom’, zo oa. NBG, Lutherse, Leidse, Statenvertaling, Willibrord, NBV; Oussoren kiest voor ‘Heilige’.
6Jonge koe.
7κοινόω kan zowel ‘gewoon worden’ als ‘ontheiligen’ betekenen. In navolging van Oussoren kies ik voor het mooiere ‘ontwijden’.
8Letterlijk staat er ‘vlees’. Vandaar ook in NBG, SVV, Oussoren: reinheid naar het vlees, cq. des vlezes cq. van het vlees. De Leidse vertaling: lichamelijke reinheid; Willibrord: uiterlijk rein.
9τὸ λατρεύειν: de infinitief van het werkwoord dat als ‘vereren’ of dienen (door het volvoeren van religieuze plichten)’ vertaald kan worden.
10λαμβάνω: nemen, aannemen, grijpen, ontvangen, verkrijgen.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 7 Dec 2020 11:40:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Heb. 9,11-15 [Epistel] Wat ten goede geworden is..., Heb. 9,11-15 [Epistel] Christus de eenmalige hogepriester

Goede Vrijdag - rood of paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 9,11-15 [Epistel]
Ez. 34,17-31 [OT-alt]
Ex. 12,21-28 [OT]
Hos. 6,1-6 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 239; Colofon