aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Biddag voor gewas en arbeid, 14 maart 2012
Marcus 4,1-9
het gezaaide woord
Inleiding
Met de scheppingsnoties tussen zee en aarde wordt het levende woord gezaaid als de zoon. De verteller valt samen met zijn verhaal, het voorbeeld wordt gelijk aan wie het oproept.
Vertaling
1Weer begon hij te onderwijzen1 bij de zee2 ;
er verzamelde zich bij hem
zo'n grote menigte,
dat hij in een boot stapte
en ging zitten, op de zee3 ;
— en heel de menigte —  
ze waren bij de zee op de aarde4 .
2Met gelijkenissen onderwees hij hun,
omstandig5 ;
hij zei tegen hen in zijn onderwijs:
3Hoort!
Zie, uit ging de zaaier om te zaaien;
4en het geschiedde bij het zaaien:
er viel wat langs de weg,
de vogels kwamen en aten het op;
5het andere viel op het gesteente,
waar het niet veel aarde had;
gelijk6 liep het uit,
omdat het in de aarde geen diepte had;
6toen de zon opkwam, verschroeide het,
en omdat het geen wortel had
verdroogde het;
7nog weer ander viel tussen de distels,
de distels kwamen op en verstikten het,
en vrucht gaf het niet;
8het andere viel in goede aarde7 ,
gaf vrucht al groeiend en gedijend;
het droeg tot dertig-, zestig-, en honderdvoud8 .
9Toen zei hij:
wie oren heeft om te horen, die hore!
Noten
1διδάσκω – Naastepad in Menswording (pag.96-102): “leraren”
2θάλασσα — zee nl. van Galilea zoals in 1:16 Naastepad: “getemde wateren … die vergaderd zijn”
3Naastepad : “heer en meester van de chaos”
4tegenstelling: θάλασσα (3x) en γῆ (4x) – zee en land, maar met het oog op 5 en 8 is hier niet met “land”, maar met “aarde” vertaald
5πολλά – ook mogelijk: vele dingen
6met het oog op 1:3 “gelijkmaken”, kan de woordspeling gehandhaafd blijven
7gezien de staande uitdrukking “in goede aarde vallen” is hier het lidwoord weggelaten, hoewel het er in het Grieks wel staat
8Cf. Gen. 26:12 Naastepad: “Er is een zoon die volledig voldoet aan deze parabel… Jezus … zelf is door God gezaaid als zijn woord, als zijn zoon”
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Biddag voor gewas en arbeid
Laatste wijziging 13 Feb 2021 13:54:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 4,1-9 [Evangelie] , Mar. 4,1-9 [Evangelie] , Mar. 4,1-9 [Evangelie]

Biddag voor gewas en arbeid - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 4,1-9 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 195; Colofon